Zwolle

Zwolle

Hoe slaat Zwolle zich door de crisis?

woensdag 12 februari 2014 - Stadhuis Zwolle TAK-zaal

Heel Nederland gaat gebukt onder de donkere wolken van de recessie. Heel Nederland? Nee! Tegen de verdrukking in wordt in Zwolle gewerkt aan een nieuwe toekomst. Het roer moet om en dat heeft Zwolle goed begrepen. Sterker nog: binnen de gemeente is een ieder er zo langzamerhand van doordrongen, dat dit een andere manier van werken vergt. Daarvoor moet je bereid zijn als ambtenaar een andere rol te vervullen, zowel binnen de gemeente zelf als “naar buiten”.

1 filmpje en 3 sprekers
We zijn op 12 februari 2014 te gast bij de gemeente Zwolle. Kom op tijd, want de avond begint met het vertonen van een promotiefilmpje “De Kracht van Zwolle”, dat gemaakt is om in Den Haag te kunnen lobbyen. Daarna worden 3 onderwerpen belicht door even zo vele sprekers van de gemeentelijke eenheid Ontwikkeling:

De ondernemende ambtenaar - Jan Nabers, hoofd Ruimte&Strategie
Bij de afdeling van Jan Nabers werken regisseurs van ruimtelijke en economische vraagstukken. In de recessie nodigen deze de samenleving uit om te investeren in de organische vernieuwing van Zwolle.  In dit maatwerk wordt meegedacht als ondernemende ambtenaar: zakelijk, zelfbewust en als professional zelfsturend met eigen vakexpertise en persoonlijke kracht. Hoe werkt dat in de praktijk en wat is hierbij de rol van de gemeente?

Stimuleren en faciliteren in Stadshagen - Patricia Gerrits, projectleider Stadshagen
De manier waarop we in Nederland en ook in Zwolle werken aan gebiedsontwikkelingen is definitief veranderd. Na een periode van herbezinning en afboeken, is er nu tijd en ruimte voor nieuwe strategieën, zoals in Stadshagen. Langzamer dan ooit gepland, wordt daar toch gebouwd dankzij stimuleren en faciliteren: niet meer voorschrijven wanneer welke woning, waar en voor wie; we leggen de kaders vast en daarbinnen is er ruimte voor initiatiefnemers om aan de slag te gaan.
Wat behelst deze nieuwe strategie en wat zijn de eerste ervaringen?

Inspiratie & co-creatie in Vechtcorridor Noord - Frits Kroese, beleidsregisseur ruimte
De structuurvisie Vechtcorridor Noord geeft de kansen aan, die verlegging van de N340 biedt voor transformatie van deze corridor tussen Berkum en Hessenpoort tot herkenbare entree van een groener Vechtdal. De visie dient als inspiratiebron voor initiatieven vanuit de publieke en private sector. Hiermee kan Zwolle als “lichte overheid” de regie voeren om samen met investerende partijen door co-creatie geleidelijk aan de beoogde transformatie budgettair-neutraal te realiseren.
Hoe is de visie met provincie en bewoners gevormd en welke ruimte en inspiratie wordt gegeven?

Programma
18.30 inloop met broodjes
19.30 begin inhoudelijk deel met promofilmpje en 3 lezingen
21:30 vragen en discussie
22:00 borrel in de binnenstad

Locatie
Deze avond zijn we te gast in het Zwolse Stadhuis Grote Kerkplein 15, centraal gelegen in de binnenstad. We zitten in de zogenaamde Thomas a Kempiszaal. De locatie is makkelijk bewandelbaar vanuit het NS-station. Uw auto kunt u onder meer parkeren in het Maagjesbolwerk.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline