burgerparticipatie Silvolde

Burgerparticipatie Silvolde

Burgerparticipatie in Silvolde

Woensdag 30 oktober 2014 - Buro-Omgeving (Arnhem)

Steeds vaker worden de burgers door de gemeente “uitgenodigd” om na te denken over de gewenste ontwikkeling van hun wijk of dorp. De gemeente neemt daarbij van tevoren geen standpunt in, maar wacht met belangstelling af, wat er vanuit het veld aan ideeën opborrelt. Als die ideeën voldoende gedragen worden door plaatselijke groeperingen, dan kan het geheel door de gemeente geadopteerd worden als “wijkplan”of “dorpsvisie”.

Deze gang van zaken zou tegenwoordig geschaard kunnen worden onder de term “burgerparticipatie”. Of moeten we hier eigenlijk spreken over “overheidsparticipatie”. Voor wie levert dit nu voordelen op: kunnen de burgers er op rekenen dat hun ideeën niet alleen geadopteerd worden, maar op een of andere manier ook gerealiseerd? Hoe voorkom je teleurstellingen? Hoe ga je om met de communicatie? Hoe betrek je er zoveel mogelijk partijen bij?

Gelukkig is er een goed voorbeeld van een dergelijk proces: De Centrumvisie van Silvolde, als nadere uitwerking van de dorpsvisie. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het herinrichtingsplan voor het centrum van Silvolde door de zogenaamde stuurgroep. Dit is een select gezelschap vrijwilligers van een man of 6 inclusief Piet Kleingeld en/of Elsa Duynstee, de gebiedsregisseurs van de gemeente Oude IJsselstreek en Egbert Hermsen, de voorzitter van Silvolds Belang.

Guido Baten en Bram Nieuwenhuis van Buro-Omgeving zijn intensief betrokken bij het gehele proces tot nu toe. Zij kunnen ons niet alleen veel vertellen over de inhoudelijke aspecten van de centrumvisie, maar ook over het gevolgde proces.

Tijdens onze bijeenkomst zal de Centrumvisie van Silvolde vanuit verschillende gezichtshoeken belicht worden. We krijgen daardoor een helder beeld van de “Do’s en dont’s”.

Programma
18.30: Ontvangst met een broodje bij Buro-Omgeving, Velperweg 157 te Arnhem
19.30: Start van de lezingen. Bijdrage o.a. door Elsa Duynstee (gebiedsmakelaar van de gemeente), Egbert Hermsen (voorzitter van Silvolds Belang) en het duo Guido Baten en Bram Nieuwenhuis (respectievelijk stedenbouwkundige en landschapsarchitect bij Buro-Omgeving).
21.30: Sluiting

Aanmelden
Aanmelden graag tot uiterlijk 28 oktober bij Bram Nieuwenhuis b.nieuwenhuis@buro-omgeving.nl. Aanmelden is zeer gewenst en noodzakelijk voor wie een broodje mee wil eten! Geef bij aanmelding s.v.p. aan of je wel/niet mee-eet.

buro omgeving logo

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline