Bijeenkomsten 2019

27 Februari

Save the date!   GSRO-avond Deventer – Raambuurt en Sluiskwartier, woensdag 27 februari 2019, 18.00uur !
Hanzestad Deventer staat bekend om haar historische binnenstad. Naast de vele Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten herbergt de stad echter ook ander type erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit van de stad. Eén van de gebieden waar de afgelopen jaren flink in is geïnvesteerd is de Deventer Raambuurt.

Het voormalige industriegebied Raambuurt, in de ring rond de historische binnenstad van Deventer, is getransformeerd tot woon-/werkgebied. In de periode 2000–2008 is er een compleet nieuwe wijk opgebouwd, met behoud van het historische stratenpatroon en karakteristieke (industriële) monumenten. De Raambuurt is één van de eerste uitbreidingen van Deventer na de opheffing van de Vestingwet in 1874. De nieuwe buurt is gebouwd op de locatie waar de ‘ramen’ stonden waar de lakense stof op werd gespannen om deze na het vervilten weer enigszins op te rekken. Er verrezen aardewerkfabrieken, een inktfabriek en diverse pakhuizen. In enkele decennia is het hele gebied volgebouwd met wonen en werken dicht op elkaar. Wanneer de ijzergieterij in 1932 failliet gaat worden er nog vóór de oorlog twee woonstraten aangelegd op het vrijgekomen fabrieksterrein. In de jaren negentig verdwenen vrijwel alle industriële activiteiten en ontstond er een ‘gat’ in de stad.  De transformatie van de Raambuurt is ingezonden voor de Gulden Feniks 2011 in de categorie Gebiedstransformatie

 Daar waar de Raambuurt al herontwikkeld is, zal de gemeente de komende jaren inzetten op de transformatie van het nabijgelegen Sluiskwartier. Het Sluiskwartier  moet een onderscheidend stedelijk woon- en werkgebied  worden, gebruik makend van de strategische ligging aan de rand van de binnenstad, de IJssel en de singel. De rijke historie van het Sluiskwartier, als onderdeel van de vroeg industriële stad, vormt een inspiratiebron voor de toekomstige  ontwikkeling van dit gebied. Het cultuurhistorisch verhaal  moet weer zichtbaar worden.  Als kader voor deze ontwikkeling is door de gemeenteraad  een ruimtelijk scenario ‘behoud & nieuwbouw’ vastgesteld.  Dit scenario gaat uit van hergebruik van de cultuurhistorisch  waardevolle panden en nieuwbouw van ‘werkhuizen’ passend in de bestaande korrel en historische context.
 
Op woensdag 27 februari 2019 nodigt de gemeente Deventer de GSRO uit om op excursie te gaan door beide gebieden die zich op loopafstand van elkaar bevinden. De avond wordt afgetrapt in het gemeentelijk archeologiedepot, een inmiddels getransformeerde graansilo midden in de Raambuurt, een uit 1899 stammend Rijksmonument. De locatie is bereikbaar per OV-fiets vanaf het Centraal Station Deventer of per auto met parkeermogelijkheid in de nabijgelegen Boreelgarage. Over het definitieve programma wordt later gecommuniceerd.

 

Programma:
18.00 tot 18.30: Inloop met broodje;
18.30 tot 19.30: 2 presentaties over de Raambuurt en het Sluiskwartier;
19.30: Start wandeling Raambuurt en Sluiskwartier;
20.30: Afsluitende borrel bij Davo (https://www.davobieren.nl).

 
Praktische info:
Archeologiedepot Gemeente Deventer
Bergpoortstraat 191-193, 7411 CV Deventer
Parkeren: Q-park parkeergarage De Boreel
OV: OV-fiets vanaf Centraal Station Deventer
Aanvang: 18:00

Excursies

Het Ruhrgebied

 

 Ruimtemakers-Oost/GSRO 2019
Vrijdag 14 juni 2019
Dwalen door een steeds weer verrassend Ruhrgebied

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO