Bijeenkomsten 2019

2 Oktober

jaren ‘60: Woonwijken - Presikhaaf, Dukenburg, Hengelose Es.

anno Nu: Herstructurering Hengelose es

De Hengelose Es is een bijzondere wijk, in deze naoorlogse flatwijk, ontworpen door Van Broek en Bakema vindt een ingrijpende herstructurering plaats. Programma volgt na de zomer. Wel is al wel bekend dat start van het bezoek zal zijn om 18.00 uur

Excursies

70 Jaar GSRO

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO