Bijeenkomsten 2020

Aankomende bijeenkomsten

We hebben momenteel nog volop te maken met de beperkingen die voortkomen uit de uitbraak van het corona-virus. Toch hopen we dat we na de zomer weer “gewoon” onze bijeenkomsten kunnen organiseren.
We hebben daarom het volgende (voorlopige) programma in elkaar gezet:
 
9 september a.s. in Nijmegen
We bezoeken GTO De Getijden, een bijzonder en duurzaam CPO project dat dit voorjaar in de prijzen is gevallen. Het betreffen 17 woningen en appartementen die zijn gerealiseerd in en om de oude Lourdesschool. Aanvang rond 18.00 uur.
 
9 oktober a.s. in Neede
We krijgen een presentatie en een rondwandeling in Natuurpark Kronenkamp, een natuurpark dat op initiatief van dorpsbewoners tot stand is gekomen. Aanvang rond 14.30 uur.
 
19 november a.s. in Arnhem
Wim Lavooij geeft een lezing over grootschalige projecten, met in het bijzonder de Rijnboog in Arnhem. Wat waren de ideeën en wat is er van terecht gekomen? Aanvang rond 18 uur.
 
10 december a.s. in Arnhem
Eindejaarsborrel, vanaf ca. 18 uur.
 

 

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO