Bijeenkomsten 2018

De levende stad

Amersfoort - woensdag 25 november

De Levende Stad is een netwerkstichting voor het ontwikkelen en uitwisselen van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin staat het toepassen van die kennis bij visies (omgevingsvisie!) en plannen centraal. De stichting wil een actieve rol vervullen in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vastgoed. De Levende Stad is een ideologische stichting, die in 2011 is opgericht door Elma van Beek. Zij is er van overtuigd, dat we met z’n allen een andere koers moeten inslaan. Haar visie heeft ze gepubliceerd in het boek “Levende stad, stad om in te leven”.

Ter plaatse zal Elma van Beek ons het een en ander vertellen over de Levende Stad. De urgentie om duurzamer te bouwen komt namelijk niet alleen voort uit grondstoffen-schaarste en de noodzaak om de uitstoot van CO2 te reduceren. Toenemende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten, een vastzittende woningmarkt en verkeersinfarcten zijn symptomen van een vakgebied, dat aan een nieuwe fase toe is. Het gaat er niet meer om aan te tonen, dat de nieuwe ontwikkeling geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Meer dan ooit gaat het er om aan te tonen welke meerwaarde de nieuwe ontwikkeling kan leveren aan een gezonde stad, die flexibel is om mee te evolueren bij veranderingen in klimaat en leefstijl. Dat is de nieuwe opgave; dat is werken aan een levende stad.
Zie ook: www.delevendestad.nl

Een greep uit de praktijk van alledag: De gemeenteraad en het college zullen het er gauw over eens zijn, dat er een integrale omgevingsvisie moet komen, die opteert voor een duurzame samenleving. Maar daarmee is nog lang niet duidelijk, wat ze daar onder verstaan en al helemaal niet hoe dat te bereiken is. Lastiger is het wanneer diverse disciplines “wensen” uiten, waar ook “even” rekening mee gehouden moet worden.

Programma:
18.00 : Ontvangst in de Inspiratieboot, inloop met een broodje.
18.30 : Welkomstwoord Henk Jense, gevolgd door een korte toelichting op de Inspiratieboot en omgeving, door eigenaar Laurens Olieman.
Aansluitend een inleiding door Elma van Beek met ruime gelegenheid voor discussie.
21.00-21.30 : Rond dit tijdstip zal de avond afgesloten worden.

Locatie: De Inspiratieboot, Kleine Koppel 7, 3812 PG Amersfoort (tegenover De Schipbreuk).
De Inspiratieboot - GSRO - De Levende Stad

Aanmelden:
Aanmelden tot uiterlijk 21 november bij Jos van der Mark per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook als niet GSRO-lid bent u van harte welkom. U geeft zich dan op als introducé.
Geeft bij het opgeven s.v.p. aan of u een broodje mee eet, zodat de catering daarop afgestemd kan worden. Er zal een kleine bijdrage gevraagd worden voor “het broodje”.

Excursies

Het Nieuwe Land

 

 

Dag-excursie Ruimtemakers-Oost/GSRO 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Nieuw land tussen de dijken: 7 decennia maakbaar landschap

 

Vrijdag 6 juli vindt de jaarlijkse excursie plaats.

Dit jaar bezoeken we Lelystad en het boeiende landschap van Flevoland en de Noordoostpolder.


Lees meer...

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO