GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Arnhem voorbeeld op RUIMTEVOLK Expeditie 2013

Arnhem voorbeeld op RUIMTEVOLK Expeditie 2013

Vorige week donderdag kwamen ruim 300 professionals uit de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling naar Arnhem voor de RUIMTEVOLK Expeditie 2013. Oprichter Sjors de Vries interviewde ik enige tijd geleden over deze Expeditie. Het is RUIMTEVOLK gelukt om met de Expeditie het thema “Nieuw Kapitaal” inhoud te geven door inspirerende bijdragen van een groot aantal sprekers. Niet alleen door de locatie (Eusebiuskerk), maar ook door het “Arnhem Lab” was de Expeditie een “Arnhems feestje”.

In het Arnhem Lab stond de ontwikkeling van het Rijnboog en Coehoorngebied centraal als gebiedsontwikkeling van de toekomst. Weliswaar met een vraagteken, want die ontwikkelingen zijn voor een deel nog niet concreet, maar de landelijke belangstelling is overweldigend. Het “Arnhem Lab” was het praktische voorbeeld op de Expeditie dat liet zien dat Arnhem niet achter de feiten aanloopt.

Over het project “Coehoorn Centraal” tegenover het Arnhemse station is al veel geschreven, maar toch kunnen de in het project geïnteresseerden er maar geen genoeg van krijgen. De grote belangstelling van de vakwereld in binnen- en buitenland zet Arnhem op de kaart als een stad met een massa aan veelbelovende initiatieven. Op de Expeditie 2013 werd het Arnhem Lab maar liefst twee keer aangeboden als hét laboratorium van de stedelijke transformatie van de toekomst.

Arnhemmers Edwin Verdurmen en Peter Groot, die de leiding hadden over het  Arnhem Lab, waren zeer tevreden met de grote belangstelling. Uiteraard stelden de deelnemers veel vragen over deze nieuwe vorm van ontwikkelen. Op een aantal daarvan kon echter (nog) geen antwoord worden gegeven. Deze vorm van organisch ontwikkelen, waarbij de gemeente het projectgebied heeft “losgelaten” of “vrij gegeven” is redelijk uniek en pas vrij recent van start gegaan. Veel is er dan ook nog niet te zien van de energie die in deze ontwikkeling is gestoken.

Wat al wel duidelijk zichtbaar is in het gebied is het stadspark dat in een tijdsbestek van twee weken is gerealiseerd en onlangs door Staatssecretaris Sharon Dijksma is geopend. Buurtbewoners zijn heel erg blij met die ontwikkeling. Het aardige van de ontwikkeling van het Coehoorn-gebied is dat iedereen erbij betrokken kan zijn. Dat geldt voor de bewoners even zeer als voor de toekomstige gebruikers uit de creatieve sector. Daar zit ook de kennis die voor deze ontwikkeling gebruikt kan worden en dát is het nieuwe kapitaal. En over kennis gesproken, het zogenaamde Coehoorn College staat al in de steigers. 

Coehoorn Centraal als onderdeel van het Rijnbooggebied was dus op de RUIMTEVOLK Expeditie 2013 hét praktische voorbeeld van het nieuwe kapitaal waar keynote- en andere sprekers het over hadden. En met een knipoog naar Karl Marx en zijn theorie over de “Entfremdung” werd het duidelijk dat het “nieuwe kapitaal” overal aanwezig blijkt te zijn waar een brede betrokkenheid en vertrouwen de ruimte krijgen. Als je het bij een ontwikkeling zo voor mekaar krijgt dat het vervreemdingsproces van de burger ten opzichte van de overheid, die bijvoorbeeld haar bemoeienis “loslaat”, wordt omgekeerd, dan kan er ineens van alles. En het project Coehoorn Centraal zal dat als platform voor het nieuwe kapitaal gaan bewijzen.

Dit blog is een bewerking van een eerder verschenen artikel op de website van Arnhem Direct. In het kader van de RUIMTEVOLK Expeditie 2013 is het RUIMTEVOLK Jaarboek 2013 “Nieuw Kapitaal” uitgegeven.

Lees ook de blog “Nieuw kapitaal, eigendom is te openen” van Sonja Scholten over de ‘keynote’ op de Expeditie van Marleen Stikker.

Foto: Pim Geerts / Ruimtevolk

Nunspeet
Nieuw Kapitaal, eigendom is te openen
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 11 december 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline