GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Asselsestraat in Apeldoorn

IMG_3912

Apeldoorn scoort op de ranglijst van stedelijke steden niet hoog. Maar misschien wil Apeldoorn dat ook helemaal niet. En doet die stedelijkheid er helemaal niet zo toe. Nu wil het toeval dat ik enkele maanden interim en onderzoekend in Apeldoorn verblijf. Eerlijk? Apeldoorn is voor mij van voorbijgaande aard. Ik zou niet licht besluiten mij definitief in deze plaats te vestigen. Ondanks dat Apeldoorn ontegenzeggelijk over kwaliteiten beschikt. Dat heeft vooral te maken met het, laat ik zeggen, residentiele karakter van Apeldoorn. De plaats waaiert via chique lanen elegant uit naar de omliggende fraaie natuur. En aan die chique lanen staan chique woningen en in die woningen wonen waarschijnlijk chique lui. Mooie lanen zoals de Paslaan en de Loolaan. Functioneel vooral in gebruik genomen door kantoren en oudere, denkelijk vermogende, mensen.

De overgang van het station naar het centrum start weinig veelbelovend, maar geleidelijk wordt de bebouwing dichter en hoger en voelt Apeldoorn als een plaats met een centrum. Een stadshart met een aangename overzichtelijkheid. Maar de hoogtepunten zijn schaars en bedreigen elkaar niet. Het culturele cluster is dichtbij mijn tijdelijke verblijfplek gesitueerd. Bibliotheek, het CODA museum, het filmtheater, de grote mensen bioscoop. Dat is prettig en voelt wel enigszins als kloppend hart in Apeldoorn. Mooi is de strakke geometrie richting Paleis het Loo. Je kunt er via meerdere routes arriveren maar dat heeft nu geen zin omdat het paleis is gesloten.

Maar goed, nu dan enige planologische discipline. Mij schiet Kevin Lynch te binnen. ‘The image of the city’. Lynch reikt een prisma aan waardoor je naar de stad kunt kijken. Naar zijn mening gaat het om overgangen, verbindingen, gebieden, knooppunten en landmarks in een stad. Een hele mooie handreiking van Kevin. Tijdens colleges planologie vroeg ik wel aan studenten hun geboorteplaats te typeren aan de hand van een landmark. Wanneer mij nu die vraag zou worden gesteld, zou ik niet zo gauw een Apeldoorns landmark kunnen opnoemen. Nou ja, de enige landmark die mij zo te binnen schiet is Paleis Het Loo. Eerlijk gezegd, ligt deze landmark buiten de stad.

Het centrum van Apeldoorn drukt nauwelijks een stempel op de plaats. Je zou gechargeerd kunnen zeggen dat Apeldoorn vooral betekenis ontleent aan de omgeving. De Veluwe, het groen, het paleis, misschien het mooie AGOVV stadion ten westen van het centrum. Tip, ga daar kijken!

Het centrum zelf wordt ongunstig gedomineerd door het ongehoord grote marktplein. Dit plein heeft afmetingen die de verbeelding te boven gaan. Ik schat ruwweg wel zo’n honderddertig bij negentig meter, inclusief het daaraan gelegen stadhuis. Op mistige dagen kun je de overzijde van het plein niet zien. Bijna zou er een Boeing 747 kunnen landen, maar dat is hier op de Veluwe een gevoelig onderwerp. Eén wand van het plein wordt geheel ingenomen door het stadhuis. Het is niet te bevatten. Wie heeft dit bedacht? Een nietszeggende wand bovendien die totaal geen hiërarchie laat zien en op buitengewoon bekwame wijze de hoofdingang verborgen houdt. Nou, ik zou zeggen, gemeentebesturen, hoed u voor dergelijke verzinsels en malligheden. Ik denk dat zo’n kwart van het eigenlijke centrum van Apeldoorn wordt ingenomen door dit vreemde monster. Nietszeggendheid bijna tot vreemde schoonheid verheven. . Brrrr!

 

Ook vreemd is het theater Orpheus. Geen kwaad woord over de programmering of het interieur of de vriendelijke medewerkers. Nee, maar vanaf het centrum is de ingang niet te vinden. Het voelt alsof je in een escape room naar de uitgang, hier ingang, zoekt. En zo ontbreekt elk contact tussen stad en theater. Terwijl innige samenhang zo belangrijk is.

Maar goed, niet getreurd. Er is altijd nog de Asselsestraat. Daar ploeter ik dagelijks langs, klimmend naar Hoog Soeren. Wat een weg! Complimenten. Precies zoals een weg hoort te zijn. De begeleidende bebouwing verraadt waar je je bevindt op weg naar Assel. Aanvankelijk de redelijk renderende functies nabij het centrum. Natuurlijk vooral de horeca, verderop bakkers, kleine meubelzaakjes. En langzaam aan wegfietsend richting Assel, zo’n slordige 6 kilometer verder op, verandert de bebouwing. Er vallen gaten in de bebouwing, er komen PC winkeltjes, kleine niet altijd geopende fietshandelaars, garages, semi gesubsidieerde functies (jeugd en gezin) en heel langzaam, na zo’n 2 kilometer komen de villa’s tot je op enig moment het bos inrijdt. Her en der verspreide villa’s met grote lappen grond. En rechts het sportpark Berg en Bos uit 1925, de thuisbasis van AGOVV. En later op de dag, licht afdalend retour naar Apeldoorn. Ach, dan verzoen ik me weer even met deze plaats, een groot Veluws dorp.

Quizvraag; in welke NL stad treffen we eenzelfde nietszeggende wand met raadhuis van dezelfde architect aan?

Wat meer ‘noaberschap’ gewenst
Het stadsbeeld van Tiel
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 30 januari 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline