GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Bewoners opdrachtgevers bij bouw

Bewoners opdrachtgevers bij bouw

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij particulieren gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, kunnen de woningen precies voldoen aan de individuele wensen van de deelnemers. Het fenomeen zelfbouw wordt steeds populairder in Nederland. Maandag 18 november besteedde de VPRO in Tegenlicht er uitgebreid aandacht aan. Ook de GSRO organiseerde de afgelopen maand een avond over collectief particulier Opdrachtgeverschap in Lent/Nijmegen.

Stephan Maussen van bureau BIEB illustreert de te nemen stappen in het planproces bij CPO-projecten vanuit de bewonerskant. Bureau BIEB begeleidt mensen die samen met toekomstige buren hun eigen woonhuizen willen bouwen. Zo ondersteunde  bureau BIEB de bewonersvereniging BONapart bij het realiseren van ‘t Nijland, een kleinschalige woonbuurt in het Nijmeegse Oosterhout. Hier worden voor het einde van het jaar veertien woningen gerealiseerd die divers van aard zijn: tweekappers, vrijstaand geschakelde en vrijstaande woningen op ruime kavels.

Bij bouwen in eigen beheer wordt allereerst een kopersvereniging opgericht. Deze vereniging fungeert als rechtspersoon en neemt de belangrijke beslissingen zoals het kiezen van een architect en aannemer, en vraagt uiteindelijk de bouwvergunning aan.

Het voordeel van CPO is dat gebouwd wordt tegen kostprijs. Er zit geen projectontwikkelaar tussen die eigen kosten inbrengt Deelnemers profiteren van het schaalvoordeel van een gezamenlijke ontwikkeling. Bij de start worden heldere afspraken tussen de bewoners en met de gemeente gemaakt waaraan iedereen zich tijdens het gehele traject moet houden. Dat is bedoeld om tussentijds afhaken te voorkomen. Overigens is er in het traject ruimte voor individueel vormgegeven woningen. De duur van een CPO traject bedraagt ongeveer twee à tweeëneenhalf jaar; één tot anderhalf jaar voor het ontwerpen van de woning en één jaar voor de bouw van de woning. De ervaring van bureau BIEB is dat de termijnen voor particulieren te overzien moeten zijn.

Andries Geerse van het bureau We love the city schetst de ontwikkelingen bij het (C)PO project ‘Plant je Vlag’ in de Vossenpels in Nijmegen. In dit project nam de gemeente Nijmegen het initiatief tot het bouwen in eigen beheer voor particulieren. Reden is dat de Nijmeegse Waalsprong met een gemeentelijke grondexploitatie zich, net als veel andere VINEX-projecten, in zwaar weer bevindt. Voor het gebied is een nieuwe ontwikkelstrategie nodig in combinatie met vernieuwende woonconcepten.

Bij het project Plant je Vlag ligt de nadruk op het individueel bouwen van de woning in eigen beheer. In de Vossenpels is een gebied aangewezen waar op ca. 200 kavels deze individuele initiatieven een plek kunnen krijgen. Uit de grote belangstelling bleek dat het project inspeelt op een behoefte die leeft onder veel inwoners van Nijmegen.
Hierop is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Gedurende het planproces hebben verschillende inwoners hun ideeën geuit over hun gewenste toekomst in de Vossenpels; een kantoor aan huis, een kleine werkplaats, een theehuis of een Bed & Breakfast. Een globaal bestemmingsplan met een beperkt aantal regels over o.a. bouwhoogte en maximaal bebouwingspercentage faciliteert de sterk uiteenlopende wensen. Het grootste gedeelte van het gebied heeft een bestemming ‘Gemengde Doeleinden’ gekregen.

Daarmee is het gebied niet ‘welstandsvrij’ verklaard. Toekomstige bewoners hebben behoefte aan regels waardoor zij verzekerd zijn van een bepaalde 'welstand', zeg maar kwaliteit in de woonomgeving.  Per woonbuurt worden nu regels opgesteld die passen bij de verschillende sferen in de woonbuurten.
De ontwikkeling van de Vossenpels is in volle gang en het is mogelijk voor toekomstige bewoners een kavel naar wens, in vorm en omvang, te bepalen. Daarna kunnen ze starten met het ontwerp en realisatie van hun woning. De gemeente ondersteunt in de te nemen stappen m.b.t. vergunningen en goedkeuringen.

Bureau's BIEB en We Love The City geven aan dat bouwen in eigen beheer een betekenisvolle trend is. Voordeel van gezamenlijk bouwen is dat reeds bij het ontwerpproces van woningen en verkaveling aan beheer na oplevering wordt nagedacht.

Bouwen in eigen beheer heeft de toekomst! 

Nieuw Kapitaal, eigendom is te openen
Bestuursrechter dwingt aantal woningen in Ede af
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 05 december 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline