GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

De GSRO in een nieuw tijdperk – elk einde is een nieuw begin

De GSRO in een nieuw tijdperk – elk einde is een nieuw begin

In 2010 vierde de Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening haar 60-jarig bestaan. Met het bereiken van die leeftijd is naar mijn mening ook meteen bewezen dat de GSRO bestaansrecht heeft en vakgenoten bindt tot buiten het Gelderse. Het organiseren van bijeenkomsten en een jaarlijkse excursie zorgt voor een goed netwerk en brengt de leden blijvend met elkaar in contact.

Vorig jaar heeft het bestuur van de GSRO ervoor gekozen om te participeren in een website over ruimtelijke kwaliteit en cultuur in Oost-Nederland. Wij vonden dat dit meerwaarde had voor de GSRO en haar leden. Hierdoor hadden we ook een platform om verslag te doen van onze bijeenkomsten. Die samenwerking met de website heeft zeker meerwaarde gehad voor onze studiekring. Gelet op de grote interesse voor de gepubliceerde artikelen, kan er zelfs gesproken worden van een succesvolle samenwerking.

Maar diezelfde samenwerking is tegelijkertijd op het persoonlijke vlak verschrikkelijk moeizaam verlopen. Om die reden heeft het bestuur en een aantal meewerkende GSRO-leden in december besloten om hiermee te stoppen. Omdat de website van de GSRO, door een aantal technische mankementen, aan vernieuwing toe was, hebben wij het idee opgepakt om aan de nieuwe versie van de website ook een mogelijkheid toe te voegen om blogs te plaatsen. Dankzij de inspanningen van Wilger van Aalst is dat vanaf heden mogelijk.

Bij de blogs kan het gaan om verslagen van onze bijeenkomsten, maar blogs over interessante ruimtelijke ontwikkelingen in Gelderland en aangrenzende provincies zijn natuurlijk ook van harte welkom. Graag nodig ik jullie allen namens het bestuur uit om van deze mogelijkheid tot bloggen gebruik te maken. Het versterkt en ondersteunt de kennisoverdracht en netwerk functie van onze vereniging. Gelet op de in 2012 opgedane ervaringen heb ik de sterke verwachting dat de GSRO hiermee ook een nieuw tijdperk gaat betreden.

Dit blog verscheen eerder ook op een voorloper van de huidige GSRO website.

Lef en visie. Vaker dan drie keer in je leven naar...
GSRO bijeenkomst - Nijmegen
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
zaterdag, 01 oktober 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline