Als je spreekt over het oosten van Nederland roept dat bij iedereen verschillende beelden op. Perifeer, provinciaals, grenzend aan Duitsland, streektalen, sterke regionale identiteit, landbouw, textielindustrie, metaalindustrie, ruimte, natuur, zandgronden, bebost, platteland, door de Tweede Wereldoorlog verwoeste en heropgebouwde binnensteden, krimpgebieden, Hanzesteden en ga zo maar door.   In 1950 werd in dit oostelijke landsdeel de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) als adviesorgaan van de provincie Gelderland opgericht. De wereld was klein en een adviesorgaan met het schaalniveau van een provincie was in die tijd de normaalste gang van zaken. Na verloop van tijd werden instituten meer en meer op nationaal niveau ingericht en werd de officiële adviesfunctie van de GSRO voor de provincie Gelderland afgebouwd. De GSRO bleef echter wel voortbestaan als vereniging waar ruimtelijk specialisten elkaar telkens op een andere plek in de provincie troffen om kennis te delen en te vermenigvuldigen.   

Met het vervagen van grenzen en het opschalen van de economie van lokaal naar mondiaal was een geografische begrenzing voor een vakvereniging een veel te strak keurslijf en is de focus verschoven van Gelderland naar het oosten van Nederland waarbij de naam GSRO wel is behouden. Wat bindt in deze tijd de leden van de GSRO? Ze wonen of werken hoofdzakelijk in het oosten van het land en ze delen hun kennis over het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling. Ze hebben een passie voor ruimte. Voor steden maar ook het platteland, voor ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, stedelijke en of regionale identiteit, architectuur, kunst, demografische vraagstukken, kortom ze zijn gefascineerd hoe de mens ruimte benut om te leven, te wonen, te ondernemen, te verplaatsen of te ontspannen.   

Er wordt tegenwoordig veel geblogd over steden en regio’s, over ruimte en hoe daar mee om te gaan. De focus is daarbij meestal gericht op de landelijke thema’s en ter illustratie wordt vaak ingezoomd op projecten in het westen van het land.  De GSRO wil met haar blogs met name inzoomen op zaken die in het oosten van het land en zelfs over de grenzen daarvan spelen. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.   

We maken als vereniging en ook in onze blogs zo af en toe een uitstapje naar Duitsland. Want dat is ook het unieke aan landsdeel oost. Een aantal steden in Duitsland liggen soms dichterbij dan steden in de Randstad. Gerichtheid op steden vlak over de grens zou eigenlijk een hele natuurlijke moeten zijn maar zover is het nog niet. Daar hebben twee oorlogen en een grens voor gezorgd. Natuurlijk is er interactie tussen de grensregio’s aan weerzijden van de grens, maar die is feitelijk nog mondjesmaat.   

Tenslotte: bloggers bij de GSRO werken in het ruimtelijk domein bij adviesbureaus, de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs of als zelfstandige en hebben een stedenbouwkundige, architectonische, geografische of juridische achtergrond en bloggen op persoonlijke titel.

Lees dit blog in het oude blogsysteem van de GSRO.