GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

De Weerribben; eeuwenoud en hypermodern landschap

De Weerribben; eeuwenoud en hypermodern landschap
De Weerribben wordt als natuurgebied sinds jaar en dag economisch benut. Ga maar na; eerst de turfstekers, toen de rietsnijders, vervolgens de recreatieondernemers en inmiddels ontstaat er een nieuw verdienmodel namelijk de verwerking van biomassa die vrijkomt bij het beheer.

Vanaf de middeleeuwen is in de Weerribben veen gebaggerd om turven te maken voor brandstof. Een bloeiende handel tot er betere en efficiëntere vormen van brandstof kwamen in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Bijkomend effect van deze bedrijfstak was het ontstaan van een compleet ander landschap. Niet meer de uitgestrekte moerassen en zompige venen maar een stelsel van watergangen (de weren) en landruggen (de ribben). Ideaal voor de waterrecreant en de rietsnijders. Bovendien leverde dit landschap een enorm boeiend geheel van flora en fauna op; ruim voldoende voor de titel Nationaal Landschap in 1996.

b2ap3_thumbnail_IMG_0553_1024.jpg

Zoals de Weerribben zijn ontstaan door mensenhanden zo moeten ze ook in stand gehouden worden door mensenhanden. Zonder regelmatig beheer immers verlanden de weren en groeit het gebied langzaam maar gestaag toe naar een loofbos. Ook mooi, maar daarmee verdwijnen veel soorten die zo kenmerkend zijn voor een moeras en laagveen landschap.

Beheer in een gebied als de Weerribben betekent vele tonnen materiaal die er elk jaar weer uitgeschept, uitgebaggerd, afgeplagd, afgezaagd en afgemaaid worden. Transport is een duur onderdeel van de verwerking van dit materiaal en dus wordt er veel ter plekke verbrand. Niet echt duurzaam en nogal zonde maar natuurlijk wel goedkoop en eenvoudig: één lucifer volstaat.

b2ap3_thumbnail_IMG_0567.JPG

De biomassa gebruiken voor energie bleek echter niet geschikt omdat er teveel vocht en zand in zit. Maar laat dat vocht nou juist weer een voordeel zijn voor de potgrondindustrie. Veen is een essentieel onderdeel van potgrond en het veen uit de Weerribben is helemaal schoon (al twintig jaar wordt er geen gebiedsvreemd water meer ingelaten en er worden uiteraard geen bestrijdingsmiddelen gebruikt). Er wordt nu dus onderzocht of dit materiaal rendabel in potgrond verwerkt kan worden.

Een andere toepassing van de biomassa wordt ter plekke geproduceerd; ook weer vanwege de transportkosten. Met een mobiele pers worden in het gebied zelf turven geperst van het vrijkomende plagsel. Door het persen wordt het materiaal een stuk compacter, droger en harder. Ideaal voor het transport. Deze turven gaan toegepast worden om bijvoorbeeld muurtjes in tuinen te maken of als afdekmateriaal voor vijverranden.

b2ap3_thumbnail_IMG_0551_1024.jpg

Het eeuwenoude energielandschap van de Weerribben is daarmee aanbeland in de circulaire economie van de 21e eeuw. Afval bestaat immers niet, is nu het credo, en de Weerribben laat dat niet alleen zien, maar verdient er ook nog wat aan.

Ook de toeristische sector in deze regio maakt een transformatie mee, getuige de hordes Chinese toeristen die vooral Giethoorn dagelijks overspoelen. Maar daarover in een volgende blog meer.

Hoog tijd om af te sluiten. Met een paar dichtregels van J.C. Bloem, de bekende dichter die zijn laatste jaren doorbracht in deze streek en er ook begraven is. 

DE JONGGESTORVEN DICHTER – J.C. Bloem

Een voorjaarsdag van wind- en zonnespelen
En wolken stormend langs 't verscheurde blauw,
Waaruit, het land langs, vreemde schijnen gelen;
Als 't kil in schaduw is, in zon reeds lauw -

Toen toog hij uit in 't bootje, storm-bevlogen.
De wind floot door de rieten langs den stroom.
Hij zat aan 't roer, gelukkig en bewogen,
Alsof hij voer naar een beloofden droom.

De dag verstreek. De wolken bleven jachten.
De wind floot immer nog door 't suizend riet.
De schemer kwam 't vervagend land omnachten,
Men tuurde in 't duister uit: hij keerde niet. 

Bezitten en bezatten op Buitenplaats Koningsweg Ar...
Het verhaal van mejuffrouw Viëtor: hoe Dieren een ...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 11 december 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline