GSRO bijeenkomst Arnhem - Omgevingsvisie + ALV
Verslag bijeenkomst lezen Je wordt daarvoor doorverwezen omdat dit blog is verschenen op een voorloper van de huidige GSRO website.


Het is de bedoeling om op de avond van 12 maart 2013 om vragen aan te dragen en gezamenlijk te discussiƫren over de structuurvisie, die straks omgevingsvisie wordt genoemd. Als bijlage bij de uitnodiging aan de GSRO leden is de conceptvisie toegevoegd inclusief al gemaakte opmerkingen. Deze visie is een werkconcept en nog volop in bewerking.

Foto: Jeroen van Lieshout


Deze aankondiging is niet eerder online verschenen.