GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Het stadsbeeld van Tiel

Westluidensepoort-overview

Zoals altijd na een bijeenkomst van de GSRO/Ruimtemakers Oost spookt na afloop de discussie nog even door je hoofd. De rit naar huis is dan een ideaal moment om de gezichtspunten van anderen te laten bezinken en je eigen inbreng aan te scherpen of bij te stellen. Zo ook na de thema avond in Tiel. Centraal stond de potentie van het dwaalgebied met pleinen en stegen rond de Weerstraat. De rondwandeling en de discussie waren leerzaam want de GSRO-leden stonden garant voor uiteenlopende invalshoeken. Maar die waren in ruimtelijk opzicht sterk 'naar binnen gericht', zo realiseerde ik me achteraf in de auto.

De binnenstad van Tiel is voor mij geen onbekend gebied. Samen met Els Bet maakte ik in 2012 een historisch-ruimtelijke analyse voor het aangrenzende gebied Santwijckse Poort. Met de toen verzamelde kennis en met de input van afgelopen donderdag zag ik vanuit een cultuurhistorisch perspectief juist in de omgeving een drietal aanknopingspunten voor het versterken en ontsluiten van het dwaalgebied.

Het stadsbeeld van dit voormalige havenkwartier als aansprekend maar thans onvoldoende herkenbare ‘hoofdstuk uit het verhaal van Tiel'. Een historie met veel handel, nijverheid en scheepvaart. Versterk daarom de herkenbaarheid van de voormalige havens, promoot de ambachtelijke bedrijvigheid (bierbrouwerij, vishandel etc.), koppel die aan de aanwezige horeca en herstel de relatie met de huidige (jacht)haven.

Het stadsbeeld van de vestingwerken als beeldbepalende structuur rondom de binnenstad maakt omtrekkende, alternatieve looproutes richting het dwaalgebied mogelijk. Rijg daarom de restanten van de voormalige vestingwerken aaneen tot een begrijpelijke structuur, versterk de continuïteit van de groene gordel eromheen (de ‘lommerrijke wandeling’), verhoog de verblijfskwaliteit ervan en maak van de plekken bij de historische stadspoorten een aangename plek van ontvangst. 

Het stadsbeeld van het rivierenlandschap in de stad met karakteristieke niveauverschillen tussen de voormalige havenkommen, de voormalige kades, de wal, het dijktalud, de veerplaat en de Nieuwe Haven. Benut de contrastrijke doorzichten naar enerzijds de beslotenheid van de stad en anderzijds de open weidsheid richting de rivier, met op de overgang daarvan de nauwe poort als het ’sleutelgat’: een spannende opeenvolging van ruimtelijke ervaringen waar de stegen een extra kruip-door-sluip-door dimensie aan toe kunnen voegen. 

Gedachten vanuit de auto die mogelijk nog van nut kunnen zijn voor de lopende discussie. Wie kreeg er op weg naar huis nog meer nieuwe of helderder inzichten? Vul maar aan! 

Deze gastblog is geschreven door Leon van Meijel, cultuurhistoricus bij Van Meijel - adviseurs in cultuurhistorie, Nijmegen.

Asselsestraat in Apeldoorn
Ode aan de Vetkampstraat
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
donderdag, 08 december 2022

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline