GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Internet is de moderne marskramer en geeft de regio een duurzame toekomst

Internet is de moderne marskramer en geeft de regio een duurzame toekomst

In vervolg op mijn vorige blog 'de Randstad is uit' zoek ik nog wat verder naar waarom ik dat eigenlijk vind. Het gaat niet om steeds groter groeien. Groeien is een natuurlijk proces en gaat over balans en evenwicht. De metropool is nu nog 'hot' maar heeft zijn beste tijd gehad. De toekomst is aan de perifere regio's. Niet grootschalig en intensief, maar lokaal en decentraal. Het is dus niet slim in Oost NL te willen concurreren met de Randstad. Veel wezenlijker is het om de 'eigenheid' te accentueren.

Net als in vroegere tijden de marskramer in Oost NL van dorp tot dorp ging en nieuws, handige gebruiksvoorwerpen en nieuwe ontwikkelingen meenam op zijn reizen, zo ontsluiten we nu de wereld via Internet. Lokaal en zelfvoorzienend en wat ontbreekt komt via internet. Soms zal dat natuurlijk nog transport met zich meebrengen, maar omdat de productie lokaal is en minder omvangrijk zullen ook de afmetingen kleiner worden van machines en andere hulpmiddelen. De 3-D printer zal al snel de grootste machine zijn en misschien gaat die ook wel rond net als nu soms op het platteland nog de ‘lambiek’ rondgaat, om de laatste oogst van dorp tot dorp in alcohol om te zetten.

Dorpen en woongemeenschappen hebben in de toekomst de omvang van de stad en het opeen gedreven zijn van specialisten niet meer nodig. Kennis delen kan via internet en het uitwisselen van specialismen ook. En na een dag achter de PC is een paar uur in de eigen tuin gezonder, en lucratiever dan een zoveelste consult aan arts en pillendraaiers. Het levert juist inspiratie en nieuwe briljante inzichten op om zo af en toe in rust en de frisse lucht te verkeren.

Duurzame energie en internet maken dat we de ruimte heel anders zullen gaan gebruiken. Natuurlijk blijven we nog wel even voortmodderen met fossiele energie, maar er komt sneller een einde aan dan menig oliemagnaat ons wil laten geloven. Investeren in wind, zon en water heeft de toekomst, zeker nu meer en meer kleine groepen mensen ontdekken dat het met een kleine lokale coöperatie zo gefikst is. Daardoor zullen collectiviteit en gemeenschapszin in nieuwe vormen worden ontwikkeld, waardoor de transformatie van het platteland van louter agrarische gemeenschappen zich zal herontwikkelen naar een nieuw evenwicht van diensten en productie van goederen en uiteraard ook voedingsmiddelen.

De obstakels die worden opgeworpen komen met name van hen die hun macht zien afbrokkelen en geloven in de eeuwige groei van de metropool en het kapitaal. Omdat er steeds meer mogelijkheden zijn om zaken kleinschalig goed en rendabel te ontwikkelen zonder tussenkomst en afhankelijkheid van banken en energieconglomeraten, zal het mogelijk zijn niet alleen lokaal energie te ontwikkelen, maar ook voeding en andere basisvoorzieningen. Deels ruilhandel en misschien ook nog wel andere vormen maken het mogelijk een totaal andere economie te ontwikkelen dan de door winst en crises gedreven groeimodellen waar velen van ons nu nog in leven. 

Kleinschaligheid heeft de toekomst, voedsel kan naast en om het huis verbouwd worden, energie kan lokaal worden geproduceerd en is veel minder nodig omdat we duurzaam leven, goed bouwen en minder spilziek zijn. Financiering kan kleinschalig en zonder inzet van grote banken worden geregeld. Lokaal kunnen de geldstromen zich ook gaan sluiten. De plattelandsbank keert terug.

Kortom de metropool is nu nog hot, maar dat zal veranderen. Er ligt juist veel meer toekomst in de periferie. We moeten dus stoppen met het willen concurreren met de Randstad en het wordt tijd dat we onze eigenheid gaan accentueren.
 

Ruïne pornografie in Oost NL
Over vintage en pop ups en wederopbouwarchitectuur
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 19 juli 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline