GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Overpeinzingen bij een foto

Overpeinzingen bij een foto

Een nijver volkje als het onze heeft de behoefte om met nieuwe dingen te komen. Of het nu het wasmiddel is dat nieuwer dan nieuw moet zijn en nu nog schoner wast, of als het gaat over de inrichting van onze omgeving. Op mijn trainingsrondje fiets ik heel regelmatig over de dijk naar Duitsland en dan over Elten en de oude dijken weer terug richting Arnhem. Heen kom ik dan over de tunnel van de Betuwelijn en op de terugweg kijk ik uit over het rivierlandschap van de GeldersePoort. Telkens weer verbaas ik mij dan over het bordje "kwetsbaar gebied" (zie foto) terwijl je weet dat de A15 daar straks gewoon dwars doorheen gelegd gaat worden en het gedaan zal zijn met de stilte en rust. 

De ene plek is makkelijker en beter naar de menselijk hand te zetten dan de andere. We ordenden her en der de ruimte  en waar gewenst pastten we de natuur een beetje aan. Dat kostte steeds meer inspanning (lees geld) en met de bevolkingsgroei en wensen van mensen nam de complexiteit van die ordening toe.Het werd ook complexer omdat ruimte geld kon opleveren. Maar soms zaten gebruikers van die ruimte hinderlijk in de weg. Dus kwamen er wetten die in geval van het collectieve belang (lees meer geld verdienen) de gebruikers van die ruimte buitenspel konden zetten. Weliswaar met een schadeloosstelling voor de (dreigende) onteigening maar dat woog zondermeer op tegen de hogere inkomsten. Inkomsten overigens die vaak niet aan het betroffen gebied ten goede kwamen. En dat ging goed zolang het ons economisch gezien voor de wind ging.In deze economisch barre tijden is een nieuw wasmiddel in de ruimtelijke ordening geïntroduceerd. Dat nieuwe wondermiddel hebben we gebiedsontwikkeling genoemd. Gebiedsontwikkeling biedt de ruimte aan economisch krachtige activiteiten en schenkt als doekje voor het bloeden nog enkele decorstukken natuurontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is de natuur ontwikkeling in de Geldersepoort.

De Geldersepoort ontstond ooit uit behoefte aan waterbeheersing en als compensatie voor economische ontwikkeling elders. In de huidige laagconjunctuur gaat de doorgetrokken A15 dwars door het gebied heen en er niet onderdoor. En wie is gediend bij deze 'noodzakelijke' snelweg? De natuurcompensatie uit het verleden wordt vernietigd en de flankerende 'natuur' maatregelen zijn de doekjes voor het bloeden. Het gebied doet er economisch niet anders toe dan als doorgangsgebied, ruimte biedend aan een snelweg die het verkeer en met name het vrachtverkeer uit west Nederland met Duitsland en vice verca verbind. En de regio zelf, die krimt en de mensen trekken weg. Nederland op twee snelheden? Ik hou me aanbevolen voor meer beelden die conflicterende situaties blootleggen in een veranderend Oost Nederland. Foto: met bordje "kwetsbaar gebied", uitkijkend richting de Betuwelijn(tunnel) in de Geldersepoort, december 2013


Grondfonds Overijssel staatssteun provincie aan ge...
Grondmarkt 2014; regio Oost 50% minder investering...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 19 juli 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline