GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Werken aan de Natuur

Werken aan de Natuur

Het is niet nieuw dat we in Nederland ons eigen landschap maken en dan praten over nieuwe natuur en ten overvloede plaatsen we een bordje "natuurgebied". De ruimte voor de rivier die nu wordt gecreëerd levert nieuw natuurgebied op. In Oost-Nederland is dan ook op diverse plaatsen veel te zien. In Nijmegen is het zelfs heel spectaculair, maar er zijn ook veel minder opvallende projecten. Zo rij ik op de fiets regelmatig langs het project Groene Rivier. Dat levert een mooie bijdrage aan het versterken van de natuur in de Gelders Poort en het stimuleren van het rust en ruimte zoekende toerisme.

Heel informatief is ook de bebording met informatie op de hoek van de Rijndijk en Pannerdensewaard. Het valt op dat je op een plek staat waar al honderden jaren aan het landschap gesleuteld wordt. Samen met de natuur is hier een prachtig en uniek rivieren landschap gemaakt. Aanvankelijk waren de ingrepen vooral gericht op het beteugelen van de rivier en het sturen van haar loop. Nu doen we het door de rivier meer ruimte te geven, maar het stuur uit handen geven is niet aan de orde.

Begin 1700 werd het Pannerdens kanaal gegraven door een stroomrug heen om Rijn en IJssel weer van voldoende water te voorzien en was het vooral een ingreep vanuit militair/strategisch belang. Nu is het een ingreep die moet voorkomen dat de verwachte piekwater afvoer van de Rijn binnen de dijken blijft en en vervolgens vanaf Lobith het land overspoelt. En het wordt zo uitgevoerd dat de bevaarbaarheid van de rivieren en de zoetwater toevoer gegarandeerd blijven. Maar er is nog iets. Hier legden we met veel zorg de Betuwelijn ondergronds aan en gaan we straks al onze investeringen in dit unieke landschap in één klap teniet doen door, gedreven door 'Hollandse zuinigheid', er lomp de doortrekking van de A15 dwars door heen te leggen.

Als je daar dan op de dijk staat te kijken dan vraag je je toch oprecht af door welke 'winst' dat Randstedelijke denken toch gedreven wordt.

Karl Marx over de woningmarkt in Oost en West NL
Almen: kijktoerisme langs een opnieuw meanderende ...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 19 juli 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline