Drie parken in Arcadië

Woensdag 30 november 

Zijp

Woensdag 30 november zijn we te gast bij het het Gelders Genootschap, in de orangerie en het koetshuis van Huis Zypendaal in Arnhem.  
We zullen die avond ingaan op een onderwerp dat het Gelders Genootschap na aan het hart gaat: de buitenplaatsen en landgoederen in Gelderland. Tijdens deze bijeenkomst staan de parken Zypendaal, Sonsbeek en Gulden Bodem centraal.
Concrete aanleiding is de vraag waar de gemeente Arnhem voor staat in deze drie parken.

Het verhaal maakt de plek

Woensdag 2 november

Het gaat deze avond over de biografie van het landschap en het belang van storytelling in de waardering voor de plek. Als voorbeeld wordt onder andere het project IJsselID behandeld, waarin de identiteit van de IJsselvalei in kaart is gebracht.

IEWAN, een strowijk in Nijmegen

Onze eerste bijeenkomst na de zomervakantie vindt NIET plaats op donderdag 29 september, zoals eerder was aangekondigd, maar 1 week later, op donderdag 6 oktober.

Ontwikkelingen in het havengebied van Deventer (rond H2O)

Deventer -maandag 23 mei

Een bezoek aan de nieuwe ontwikkelingen kan bij daglicht plaatsvinden.

Lochem/ de Berkel

Lochem - maandag 25 april

De Berkel is behoorlijk aangepakt (gezamenlijk project van het Waterschap en de verschillende gemeenten). In april is het licht genoeg om ook een veldbezoek te brengen.

De Stedendriehoek energieneutraal in 2030

Zutphen - donderdag 24 maart 2016 

De 10e Eo Wijers-prijsvraag had als thema: “De Stedendriehoek, naar een energieneutrale stedelijke regio”. Dit onderwerp komt niet uit de lucht vallen. De stedendriehoek heeft namelijk als ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Zij wil Nederland laten zien wat er op het gebied van energietransitie mogelijk is en hoe dat aangepakt kan worden.

Brainstormsessie over het Spaanse Leger

Maandag 22 februari

Deze locatie ligt aan een van de invalswegen naar de kom. De gemeente vraagt zich af welke functie dit gebied zou kunnen krijgen en roept de hulp van de GSRO in om ideeën te spuien.

Stadhuis Nijkerk

Leegkomend agrarisch vastgoed

Arnhem - woensdag 27 januari 2016

In opdracht van Innovatienetwerk heeft Alterra onderzocht hoeveel boerenbedrijven in de naaste toekomst zullen stoppen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen, dat tussen nu en 2030 naar verwachting 24.000 boerenbedrijven zullen stoppen. Hierdoor zal een omvangrijke leegstand van agrarisch vastgoed ontstaan. Wat te doen met alle vrijkomende agrarische bebouwing: Slopen, met de moed der wanhoop overeind houden of zoeken naar een nieuwe passende functie? Zijn er genoeg oplossingen denkbaar om tenminste een deel van deze bebouwing te behouden?

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline