GSRO

sonsbeek kleinIn 1950 werd in dit oostelijke landsdeel de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening (GSRO) als adviesorgaan van de provincie Gelderland opgericht. De wereld was klein en een adviesorgaan met het schaalniveau van een provincie was in die tijd de normaalste gang van zaken.

Na verloop van tijd werden instituten meer en meer op nationaal niveau ingericht en werd de officiële adviesfunctie van de GSRO voor de provincie Gelderland afgebouwd. De GSRO bleef echter wel voortbestaan als vereniging waar ruimtelijk specialisten elkaar telkens op een andere plek in de provincie troffen om kennis te delen en te vermenigvuldigen.   

Met het vervagen van grenzen en het opschalen van de economie van lokaal naar mondiaal was een geografische begrenzing voor een vakvereniging een veel te strak keurslijf en is de focus verschoven van Gelderland naar het oosten van Nederland waarbij de naam GSRO wel is behouden. Wat bindt in deze tijd de leden van de GSRO? Ze wonen of werken hoofdzakelijk in het oosten van het land en ze delen hun kennis over het vakgebied ruimtelijke ontwikkeling. Ze hebben een passie voor ruimte. Voor steden maar ook het platteland, voor ruimtelijke inrichtingsvraagstukken, stedelijke en of regionale identiteit, architectuur, kunst, demografische vraagstukken, kortom ze zijn gefascineerd hoe de mens ruimte benut om te leven, te wonen, te ondernemen, te verplaatsen of te ontspannen.   

Er wordt tegenwoordig veel geblogd over steden en regio’s, over ruimte en hoe daar mee om te gaan. De focus is daarbij meestal gericht op de landelijke thema’s en ter illustratie wordt vaak ingezoomd op projecten in het westen van het land.  De GSRO wil met haar blogs met name inzoomen op zaken die in het oosten van het land spelen. We kijken daarbij naar de provincies Gelderland en Overijssel, maar ook naar naburige gebieden en naar zaken die spelen buiten de grenzen van het land. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.   

We maken als vereniging en ook in onze blogs zo af en toe een uitstapje naar Duitsland. Want dat is ook het unieke aan landsdeel oost. Een aantal steden in Duitsland liggen soms dichterbij dan steden in de Randstad. Gerichtheid op steden vlak over de grens zou eigenlijk een hele natuurlijke moeten zijn maar zover is het nog niet. Daar hebben twee oorlogen en een grens voor gezorgd. Natuurlijk is er interactie tussen de grensregio’s aan weerzijden van de grens, maar die is feitelijk nog mondjesmaat. 

De GSRO organiseert per jaar ongeveer 10 bijeenkomsten, eenmaal een excursie en faciliteert het netwerk bestaande uit de leden. Het lidmaatschap bedraagt slechts € 40,- per jaar. Klik hier om je aan te melden of om meer informatie op te vragen over het lidmaatschap.

Tenslotte: bloggers bij de GSRO werken in het ruimtelijk domein bij adviesbureaus, de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs of als zelfstandige en hebben een stedenbouwkundige, architectonische, geografische of juridische achtergrond en bloggen op persoonlijke titel.  

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline