Archief voor 2020

In het jaar 2020 hebben we minder bijeenkomsten kunnen organiseren dan de bedoeling was, als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus. Hierna een korte bloemlezing.

Donderdag 13 februari 2020: Park Lingezegen 

 Ter ere van het 70 jarige bestaan van de GSRO hebben wij een lezingenreeks opgezet, waarin wij onderwerpen uit het GSRO-archief gekoppeld worden aan een actualiteit. Op 13 februari waren de jaren ’90 aan de beurt. In dat decennium was het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) een hot issue. Park Lingezegen kon gezien worden als de erfenis van dit planologische experiment. De eerste ideeën voor een landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen ontstonden al in 1993. In 2008 kwam er daadwerkelijk een masterplan. Pas nu is het park grotendeels gereed. Landschapsarchitect Michael van Buuren was van meet af aan bij het project betrokken. Op dit moment werkt hij aan een boek over de plan- en ontwerpgeschiedenis van Park Lingezegen. Hij vertelde er met grote passie over.

plzi

Dinsdag 7 april 2020: Neede; "Bottom Up" projecten en tijdelijke functies: placemaking (later verplaatst naar 9 oktober)

We kregen een presentatie over en een rondwandeling door Natuurpark Kronenkamp, onder leiding van landschapsontwerper Jacqueline Collou. Kronenkamp is een bijzonder park, dat door bewoners is gerealiseerd, op de locatie van een oude waterzuivering.

napako

Woensdag 9 september 2020: Nijmegen: Collectief opdrachtgeverschap/ Hergebruik bestaande gebouwen
We hebben het project CPO De Getijden in Nijmegen bekeken; een collectief particulier opdrachtgeverschap dat 17 woningen en appartementen gerealiseerd heeft in en om de oude Lourdesschool. Het won vele prijzen, waaronder de Duurzaamheidsprijs van het Architectuurcentrum Nijmegen. Het project is om vele redenen interessant: de bijzondere planvorming in een CPO-vorm, de wijze waarop met bestaande bebouwing (een oude school) is omgegaan en ook hoe aspecten als duurzaam bouwen en levensloopbestendig bouwen een rol hebben gespeeld in de planuitwerking.

cpog

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO