Fietsexcursie Zwolle | 2015

Zwolle binnenstad   2 okt 2015Zwolle - vrijdagmiddag 2 oktober 2015

in samenwerking met BNSP Jong Professional  |  zie de foto's

Zwolle is als Hanzestad een stad met een uitgebreide geschiedenis, die in de binnenstad ook goed behouden is gebleven. De stad is zich daarnaast de laatste jaren echter druk aan het ontwikkelen met kleine en grote projecten: Het hele stationsgebied wordt grondig aangepakt om de toenemende reizigersaantallen aan te kunnen, aan de rand van de stad verrijst Stadshagen uit de grond, en in en de binnenstad heeft Waanders zich gevestigd in de leegstaande monumentale Broerenkerk, terwijl even verderop aan de Melkmarkt voor de Primark nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Jong BNSP organiseert daarom juist nu in samenwerking met GSRO een fietsexcursie door Zwolle. Tijdens de fietsexcursie bezoeken we enkele van deze locaties in en rond het centrum en krijgen we meer te horen over ‘De Spontane Stad’. We bezoeken onder meer het vernieuwde station en de binnenstad met Waanders in de Broeren, het Kraanbolwerk op het Noordereiland en de Melkmarkt.

Tip: Voorafgaand aan de excursie kunt u daarnaast een bezoek brengen aan museum De Fundatie, een schitterend gebouw met daarnaast een wisselende collectie. Het museum is geopend vanaf 11.00 uur. voor meer informatie over het museum en de collectie zie: www.museumdefundatie.nl.

Programma
13.00 uur: Inloop en ontvangst
13.30 uur: Uitleg over en rondlopen in Stationsgebied Zwolle door Earde Jepma (projectleider NS Stations) en Wim Korf (gemeente Zwolle).
14.30 tot 17.00 uur: fietsen langs en stilstaan bij in ieder geval Eekwal, Kamperpoort, Kraanbolwerk, Waanders in de Broerenkerk, Melkmarkt (sloop/nieuwbouw, komst Primark) onder leiding van Han Goodijk (senior ontwerper gemeente Zwolle). In de Broerenkerk nemen we ook een kijke. En onderweg zullen we ook bijgepraat worden over Stadscafes de Spontane Stad (Herman Reezigt (Stedenbouwkundige/eigenaar buro MA.AN) en/of Gooitske Zijlstra (projectleider at Club Cele).
17:00 uur: afsluiting en borrel

Praktische informatie
Datum: vrijdag 2 oktober 2015
Tijd: 13.00 – 17.00
Start: stadskantoor. Inloop vanaf 13.00, start om 13.30.
fietsexcursie Zwolle - BNSP GSRO

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO