Bijeenkomsten 2018

Honig: van fabriek tot hotspot

GSRO bijeenkomst Honig Nijmegen Foto: Martijn Potters

dinsdag 24 maart 2015 - Nijmegen   |   zie foto´s van deze bijeenkomst

Deze avond bezocht de GSRO de voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Het Honigcomplex wordt momenteel ontwikkeld tot een locatie waar verschillende (urban) sporten, jonge ondernemers, kunst en cultuur en diverse evenementen bij elkaar komen. In 2012 sloot de fabriek haar deuren. Vanaf 2013 is het Honigcomplex een locatie voor nieuw (tijdelijk) ondernemerschap.

Honig - foto: Marlies van der MaarelHoe transformeer je een oud, leegstaand fabrieksterrein tot een bruisende hotspot, die als aanjager kan dienen voor gebiedsontwikkeling? Dat was de vraag die Arie Willem Bijl van Titaannetwerk een aantal jaren geleden kreeg van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront in Nijmegen. Waalfront is een grote binnenstedelijke locatie met een industrieel verleden welke getransformeerd gaat worden tot moderne plek om te werken en te wonen. Maar de crisis gooide roet in het eten en de ontwikkeling liep vast.

Arie Willem Bijl werd als kwartiermaker aangetrokken en zette een strategie op om met tijdelijk gebruik van de lege Honigfabriek weer beweging in de gebiedsontwikkeling te brengen. Met als resultaat dat het Honigcomplex (33.000m2) in anderhalf jaar een ware metamorfose onderging van triest, leeg fabrieksterrein naar dynamische broedplaats voor meer dan 100 uiteenlopende jonge, innovatieve, veelal startende ondernemers, die elkaar ook goed weten te benutten. De businesscase voor dit tijdelijk gebruik voor een periode van 8 jaar is positief. Zijn missie als kwartiermaker is daarmee geslaagd en afgerond. Wat er qua dynamiek en diversiteit in zo'n korte periode is ontstaan is uniek voor Nederland. We gaan samen met hem het complex en het buiten terrein bekijken en daarna is er gelegenheid voor een discussie.

Programma:
18.00-18.15 uur: Verzamelen en ontvangst met koffie/thee bij Brebl
18.15-19.00 uur: Rondleiding door het Honigcomplex verzorgd door Arie Willem Bijl
19.00-19.30 uur: Gezamenlijk soep en een broodje eten bij Brebl

19.30-21.00 uur: Inleiding en discussie
Inleiding van Arie Wilem Bijl op de gevolgde strategie. Opstart en de do’s en dont’s bij een dergelijke ontwikkeling. Hoe tijdelijk is de huidige tijdelijkheid van het gebied. Discussie met de aanwezigen over kansen en mogelijkheden bij een dergelijke aanpak.

21.00-22.00 uur: Gelegenheid voor een borrel

Nuttige adressen:
Honigcomplex
Waalbandijk 20-22
6541 AJ Nijmegen
www.honigcomplex.nl

Brebl
In het Honigcomplex aan de Waalbanddijk 20-22. www.brebl.nl

GSRO bijeenkomst Honig Nijmegen

Excursies

Het Nieuwe Land

 

 

Dag-excursie Ruimtemakers-Oost/GSRO 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Nieuw land tussen de dijken: 7 decennia maakbaar landschap

 

Vrijdag 6 juli vindt de jaarlijkse excursie plaats.

Dit jaar bezoeken we Lelystad en het boeiende landschap van Flevoland en de Noordoostpolder.


Lees meer...

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO