SteenGoed Benutten

- Dinsdag 14 maart -

vervallen

Dinsdag 14 maart zijn we te gast bij de provincie Gelderland.(locatie; Hotel Haarhuis te Arnhem) We gaan dan dieper in op het programma SteenGoed Benutten (SGB).

 
Het provinciale ontwikkelprogramma SGB zoekt naar kansen en mogelijkheden voor leegstaande gebouwen en gebieden, transformatie en overprogrammering,

zodat de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijker wordt. Het programma helpt gemeenten en andere partners gebieden te verbeteren en goede projecten te realiseren. Het is een omvangrijk ontwikkelprogramma, met een totaalbudget van 80 miljoen.

Hoe ga je van een gebouwgebonden aanpak naar een bredere gebiedsontwikkeling? Wat kun je doen met leegstaand maatschappelijk vastgoed? Hoe beweeg je eigenaren in een transformatieopgave? Hoe ga je om met leegstaand vastgoed als er geen programma meer voor is?

SGB is in ontwikkeling en de provincie maakt graag gebruik van de kennis en kunde van de GSRO door input te vragen en het gesprek aan te gaan bij een aantal actuele en toekomstgerichte onderwerpen. Tevens nodigt de provincie ons uit zelf met voorbeelden te komen en nieuwe projecten en gebiedsontwikkelingen die wellicht in aanmerking komen voor het programma, deze avond in te brengen.

Datum: dinsdag 14 maart

Locatie: Hotel Haarhuis te Arnhem, tegenover het station en parkeergarage

Tijdstip: vanaf 18.30 uur

Programma van 14 maart:

18.30 uur: We starten met gezamenlijk eten: diverse broodjes, gevulde wrap, soep, fruit en sap.

19.30 uur: Presentatie programma SteenGoed Benutten, hoe het programma werkt.

20.15 uur: Verdieping vraagstukken. Behandeling van een aantal cases.

21.15 uur: Afsluiting officiële gedeelte, gelegenheid voor een borrel en netwerken.

22.00 uur: Afsluiting van de avond.

Het ontwikkelprogramma SteenGoed Benutten (SGB)

Om succes te boeken blijkt dat soms wat anders nodig is dan een financiële bijdrage. Het programma SteenGoed Benutten is een omslag in de manier van werken; samen oplopen om transformatie vorm te geven. In een gesprek wordt op zoek gegaan naar wat nodig is. Op basis daarvan wordt de benodigde inzet van alle betrokkenen bepaald en of provinciale inzet meerwaarde biedt. De bijdrage van de provincie kan bestaan uit procesondersteuning, het leveren van expertise en het verbinden van partijen. In voorkomende gevallen kan de provincie ook financieel bijdragen.

De provinciale inzet bij SGB is zeer divers. Zo gaat het om projecten gericht op kennis, innovatie en inspiratie, projecten gericht op uitvoering in gebieden die procesondersteuning nodig hebben, om projecten waarbij de opgave integraal, complex en nog niet helder is, en om projecten waar de opgave helder is en gereed zijn om uitgevoerd te worden. Dit vraag veel maatwerk en ruimte in de aanpak. SGB werkt weinig met vooraf gestelde criteria. Dit vraagt flexibiliteit en snelheid, maar ook ruimte voor doorontwikkeling in de aanpak, bijvoorbeeld naar nieuwe financieringsvormen.

Meer informatie is te vinden via: www.gelderland.nl/samentransformeren

Welke vraagstukken en dillema’s komen zoal op het pad van SGB

De provincie heeft inmiddels met bijna alle gemeenten een “breed gesprek” gevoerd over hun opgaven rond leegstaand vastgoed, transformatie en overprogrammering. Er zijn inmiddels tientallen projecten, in alle fasen (pril, complex of uitvoeringsgereed) waarin de provincie via SGB betrokken is. Waar loopt de provincie zoal tegen aan?

• Het toekomstbestendig maken van vooral kleinere kernen en dorpen bij gebrek aan programma.

• Leegstaand maatschappelijk vastgoed, welke mogelijkheden zijn er, ook bezien vanuit sociaal domein.

• Hoe beweeg je onwillige vastgoedeigenaren te bewegen?

• Belangen burgers conflicteren soms met de belangen die ambtelijk worden ervaren.

• Een spanningsveld tussen een breed programma en vaak toch subsidiegedreven gemeenten.

• De markt trekt weer aan, sommige gemeenten blijven daarom nog langer wachten met ingrijpen, maar pakt de markt het wel weer op? Dit maakt het kijken naar opgaves vanuit een breder perspectief soms lastig.

• Gemeenten vinden het vaak lastig om vanuit een breder perspectief en samenhang met andere initiatieven naar projecten te kijken.

Erbij zijn?

Je kan je opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar Sonja Scholten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Laat tegelijkertijd even weten of je gebruik maakt van de mogelijkheid vooraf een hapje mee te eten.

Ook niet GSRO leden zijn welkom deze avond bij te wonen. Meld je in dat geval aan en geef je op als introducee.

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline