Bijeenkomsten 2017

November

woensdag 15 November 2017

De onbekende dienstverlening van het Kadaster

Locatie Kadastergebouw: Mr. E.N. van Kleffensstraat 8 - 6842 CV Arnhem

Aanvang 16.00 en/of 18.00 uur

Kennis maken met de (on)bekende dienstverlening van het Kadaster. Door het Kadaster zal een presentatie gegeven worden met als titel: “Werk in uitvoering”.

Lees meer

18 Mei 2017

- UITNODIGING VOOR DONDERDAG 18 MEI 2017 -
Stadsdiagonaal Zutphen


- Let Op 18 in plaats van 17 mei - Stadsdiagonaal Zutphen -

Lees meer

SteenGoed Benutten

- Dinsdag 14 maart -

vervallen

Dinsdag 14 maart zijn we te gast bij de provincie Gelderland.(locatie; Hotel Haarhuis te Arnhem) We gaan dan dieper in op het programma SteenGoed Benutten (SGB).

 
Het provinciale ontwikkelprogramma SGB zoekt naar kansen en mogelijkheden voor leegstaande gebouwen en gebieden, transformatie en overprogrammering,

Lees meer

Het nieuwe jaar goed beginnen

Dinsdag 17 januari - De GSRO organiseert een nieuwjaarsborrel. 

We hebben voor deze avond een bovenzaal gehuurd in het sfeervolle Grand Café Metropole aan de Steenstraat 68 in Arnhem.

Lees meer

Oktober

donderdag 5 oktober -

Street Art: Vandalisme of verrijking van de openbare ruimte?

Locatie Spatie,19.00 uur, Hisveltplein 21-35, 6826 LE Arnhem

Vergeet je niet op te geven !! ivm koffie/thee en broodje

In onze openbare ruimte zijn talloze kunstenaars actief; soms in opdracht, maar ook op eigen initiatief. De meningen over deze street art zijn verdeeld. Voor de één is street art een doorn in het oog, voor de ander is een stad zonder niet compleet.

Lees meer

Het weer in de stad

- Woensdag 15 februari -

Let op!! verplichte aanmelding.
Hoe een stadsontwerp het klimaat kan beïnvloeden

De GSRO is op woensdag 15 februari te gast bij de Wageningen University and Research (WUR).

Sanda Lenzholzer, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur geeft een lezing over het weer in de stad en hoe een stadsontwerp het klimaat kan beïnvloeden.
Een prachtig aangelegd plein waar je wegwaait, een moderne stadswoning waarin je ’s zomers door de hitte niet kan slapen.

Lees meer

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO