GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Voorbij de wijkmonitor: het DNA van Lindenholt

Voorbij de wijkmonitor: het DNA van Lindenholt
Een kleine voetnoot in de Gelderlander. “Buurtbewoners Lindenholt willen groenstroken adopteren”. Op het oog een vorm van sociaal kapitaal in een stadsdeel dat menigmaal negatief de kranten haalt. Hangjeugd, criminaliteit, werkloosheid en vandalisme zijn termen die vaak de koppen sieren, zo ook rond de jaarwisseling onlangs. Datzelfde geldt voor het zuidelijker gelegen stadsdeel Dukenburg. Volgens de leefbaarheidsmonitor van de gemeente Nijmegen scoren beide stadsdelen onder het gemeentelijke gemiddelde op diverse criteria. Zijn dit de probleemwijken van de toekomst? Ga mee naar Lindenholt en zie hoe identiteit en imago twee verschillende dingen zijn.

De Nijmeegse stadsdelen Dukenburg en Lindenholt zijn kinderen van de laatnaoorlogse vernieuwingsgedachte. Gebouwd in een tijd waarin de soberheid van het modernisme plaats moest maken voor de geborgenheid van de Forumbeweging. Woonerven als ordeningsprincipes voor nieuwe woonwijken, waarin de auto geweerd zou worden als rust verstorende factor in het woongebied. Een ideale suburbane omgeving voor jonge gezinnen. Tegenwoordig krijgen deze wijken juist veel kritiek. De kleinschaligheid uit de jaren zeventig verwordt tot een nachtmerrie voor de automobilist, het vele groen in de wijk stimuleert een gevoel van onveiligheid en de individualisering van de samenleving degradeert de sociale betekenis van het woonerf. Kortom, geen fijne gebieden om in te wonen. De vaak in zichzelf gekeerde focus van deze stadsdelen doet de rest: wie er niet hoeft te zijn, komt er niet.

Een blik op de wijkmonitor van de gemeente Nijmegen laat een tekortkoming zien waar meer gemeenten mee kampen. Door een vaste set aan criteria (opleiding, gemiddeld inkomen, werkloosheidspercentages etc.) te nemen en elke wijk in Nijmegen langs deze meetlat te toetsen, wordt weinig tot geen aandacht geschonken aan het unieke karakter van elk onderzoeksgebied. Dat elke wijk andere sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen bezit wordt geheel geschaard onder de noemer ‘leefbaarheidsindex’. Het gevolg is een gebrek aan ruimte voor het tonen van unieke kwaliteiten per wijk, waardoor wijken met een mindersociaal-economisch profiel lager scoren op het gebied van leefbaarheid. Elk aspect van leefbaarheid weegt vervolgens even zwaar in een uiteindelijke score en dat strookt niet met de realiteit. Een groene leefomgeving weegt in wijk X zwaarder dan in wijk Y, zoals winkelvoorzieningen dat voor andere wijken kunnen doen. Hier valt niets van terug te zien in de wijkmonitoren. Uiteraard genieten deze cijfers waarde zolang wijken met elkaar worden vergeleken, maar er is geen ruimte om elke wijk vanuit haar eigenheid te zien. In een wijk die slecht scoort op de leefbaarheidsindex, kunnen immers toch tevreden mensen wonen. Dit maakt de Nijmeegse wijkmonitor onvolledig.

Uit het buurtplatform Lindenholtklinken in deze context positieve geluiden. De Dag van Lindenholt is al jaren een doorslaand succes. De vele voorzieningen in de wijk, het vele groen en water en het kindvriendelijke karakter van de buurten worden door buurtbewoners vaak geprezen. Bovendien zijn ter vergelijk nergens in de Waalsprong zulke ruime woningen te vinden tegen een zulke lage prijs.Daarbij kan leefbaarheid verschillen per buurt of zelfs per straat. Er gebeurt ondertussen veel in Lindenholt. Inwoners nemen gezamenlijk het initiatief voor onderhoud van de vele groenstroken in de wijk. Ondertussen wordt er een ‘boekenboom’ geplant: een openbare boekenkastwaar inwoners boeken kunnen (uit-)lenen volgens het principe ‘voor wat, hoort wat’. De komst van een wijkatelier wordt daarnaast een kloppend hart voor de diverse bevolking in de wijk. In dit centrum, gezeteld in een voormalige basisschool in Zellersacker, komen diverse groepen uit Lindenholt bijeen.Denk hierbij aanjongeren, senioren met of zonder zorgbehoefte, ZZP’ers en maatschappelijke kwetsbare wijkbewoners.Deze maand is dit experiment gestart: bij succes krijgen meer Nijmeegse wijken een wijkatelier.

Dergelijke breed gedragen wijkinitiatieven impliceren dat Lindenholt ‘leeft’. Volgens de leefbaarheidsindex van de gemeente Nijmegen scoort Lindenholt op diverse punten onder het gemeentelijk gemiddelde. De in zichzelf gekeerde focus van het stadsdeel en de diverse politiemeldingen in de wijk doen de rest. Onbekend maakt onbemind. Vanuit de wijk zelf klinken echter positieve geluiden. Het is aan de gemeente om deze identiteit centraal te stellen in haar wijkbranding. Met minieme investeringen kan op basis van dit wijk-DNA een woondynamiek in gang wordengezet. Denk aan onderwijsprogramma’s in de wijk, opzetten van buurtwebsites, apps met leuke plekjes in de wijk (zoals de ‘ommetjes-app’ van Bureau Stroom) en buurtactiviteiten. Het wordt tijd dat ambtenaren de wijk in gaan. Praten met bewoners, ondernemers, zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. In die identiteit ligt de kracht van de wijk. Niet in de meetlat die de leefbaarheidsindex heet. Een jaarlijkse wijkkaravaan zou alvast een stap in de goede richting zijn. Dit DNA is de basis voor het aantrekken van nieuwe bewoners.
GSRO bijeenkomst Zwolle - De crisis weerstaan
GSRO bijeenkomst Arnhem - Kernwinkelapparaat
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 27 mei 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline