GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Laan van Innovatie

Laan van Innovatie
De naam van deze laan doet vermoeden dat hier iets gerealiseerd is dat zijn gelijke in de wereld niet kent. Wat voor moois zou dat dan zijn? En, hoe zal de ruimtelijke beleving zijn, van dit ultieme deel van de weg tussen Hengelo en Enschede? Want daar ligt deze ‘Laan van Innovatie’.

We kennen allemaal ‘de Wegh der Weegen’ tussen Amersfoort en De Bilt/Utrecht, die door Jacob van Campen rond 1647 is ontworpen. Deze lijnrechte ca. 80 meter brede weg had een uitgesproken monumentaal karakter, met aan weerszijden drie rijen eikenbomen. Deze weg heeft na realisatie model gestaan voor veel wegen o.a. de Zeestraat van Den Haag naar Scheveningen en Unter den Linden in Berlijn. Gaat dat ook nu weer gebeuren met deze ‘Laan van Innovatie’?

Ook de weg van Hengelo naar Enschede is lang, recht en breed. Rijdend naar Enschede ligt aan de linker hand de campus van de Technische Universiteit (het ‘Kennispark Twente’). Daar tegenover ligt het: ‘Business and Science Park’.

Jaren geleden lag er nog een viaduct tussen deze gebieden. De verbinding tussen Hengelo en Enschede was over deze brug nog ongestoord. Ook tussen de hiervoor genoemde gebieden kon er vrijelijk heen en weer gereden worden. De tijden veranderen en nu is dit viaduct gesloopt om onder andere de ruimtelijke relatie tussen het ‘Business and Science Park’ en het ‘Kennispark’ te verbeteren.

De ‘Business’, de ‘Science’ en de ‘Kennis’ vindt men nu ruimtelijk beter gekoppeld.  Echter, tussen de gebieden ligt nog steeds de ruimtelijke barrière van de doorgaande route van Hengelo naar Enschede.

Hoe verbeter je de ruimtelijke relatie tussen deze twee verschillende gebieden, als de verbinding tussen twee grote steden er nog dwars doorheen loopt? Al gauw kom je op het idee om deze verbindingsroute ondergronds te leggen. Maar dat wordt al snel te duur, en sociaal ongewenst. Indien je niet kiest voor een stedenbouwkundige oplossing, waarbij de gebouwen en de functies daarin letterlijk de gewenste ruimtelijke verbinding maken, dan ligt hier een landschappelijke oplossing voor de hand.

Uit de vele landschappelijke ontwerpmogelijkheden, om de gewenste ruimtelijke relatie tussen de verschillende gebieden te bewerkstelligen, is er hier gekozen voor een monumentale laanbeplanting, evenwijdig aan de weg Hengelo - Enschede. Op een website over deze ‘laan’ lees ik dat dit deel van de route hiermee symbool staat voor de duurzame innovatie van bedrijven die geworteld zijn in Twente. Dat klinkt goed en geweldig, maar zijn we er na 1647 ook ruimtelijk mee verder gekomen? Immers, (de monumentale) provinciale weg loopt hiermee nog steeds dwars door het hart van dit gebied.

Tussen de bomen door is nog de gewenste ruimtelijke relatie zichtbaar tussen de ‘Business’, de ‘Kennis’ en de ‘Science’. Was dit ruimtelijk gezien de beste oplossing? Het is in ieder geval, zo te zien, geen ruimtelijk innovatie oplossing geworden, deze ‘Laan van Innovatie’.  Maar hoe verder?

Sinds 8 juni 2012 heeft de Hengelosestraat over dit stuk weg een erenaam bij gekregen; ‘Laan van Innovatie’. Er is hiermee geprobeerd een symbolische verbinding te leggen tussen de verschillende naastgelegen gebieden.

Echter, wie door de laan rijdt ervaart geen innovatie, maar gewoon een laan in wording. De naamvoering is hier geen geuzenaam, zoals bij ‘de Wegh der Weegen’, maar lijkt hier meer een loze kreet / een leuk idee. “Mooi bedacht, maar nog niet verder uitgewerkt”, zou ik zeggen. Geen straatverlichting die ‘s nachts innovatief en duurzaam met je meerijdt, geen zonnepanelen in het wegdek, geen enkele andere zichtbare technische noviteit of bijzonderheid is er te ervaren. Het is een traditionele monumentale laan geworden met 6 rijen bomen en gescheiden rijwegen. Zou het ‘business’ aspect hier toch leidend zijn geweest? Ik denk; Een gemiste kans om juist hier duurzaam en innovatief Twente goed op de kaart te zetten!

Daarom: Gemeente Enschede, met partners van het gebied, schrijf een prijsvraag uit, voor de ‘Laan van Innovatie’. Maak het echt waar en de innovatieve ideeën voor deze Wegh zullen met deze prijsvraag al snel bij u binnen stromen. Een beter en openbaarder platform voor de duurzame en innovatieve Technologie en Twentse Business is er in deze omgeving niet.
DLG en landschap; doe gewoon
Design Cares
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 19 juli 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline