GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Gebruik van Big Data in de Ruimtelijke Ordening, zinvol of onzin?

Gebruik van Big Data in de Ruimtelijke Ordening, zinvol of onzin?


Vanuit de trein op de brug bij Nijmegen viel mijn oog op het Honig terrein, een industrieel complex aan de Waal, waar onder andere een bijzonder succesvol restaurant is gevestigd. Ik vroeg me verwonderd af hoe de eigenaar heeft kunnen inschatten dat dit restaurant op deze plek kans van slagen had, gezien de matige bereikbaarheid, de geïsoleerde ligging (ver van het centrum) en de nabijheid van een verouderd bedrijventerrein. Intuïtie, kennis van de markt of ....?

Op de GSRO bijeenkomst van 21 januari j.l. kregen we een presentatie over Big Data en de mogelijkheden daarvan. Mark van der Net van OSCity heeft met steun van onder andere de Universiteit van Eindhoven, het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut een webomgeving gebouwd waarin de nieuwste informatietechnologie en ruimtelijke ordening samen komen en waarin iedereen direct geografische data kan opvragen, combineren en visualiseren. Het idee is goed, gegevens die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en die kunnen worden gebruikt als basis voor beleidskeuzes en ruimtelijke visies. Gegevens die ons helpen de maatschappij beter te doorgronden, om onze ideeën over de toekomst beter te laten aansluiten op de werkelijkheid.  

Aan de hand van een aantal voorbeelden werd duidelijk welke informatie je kunt gebruiken en waar dat toe leidt. Bezoekersstromen van een binnenstad kunnen bijvoorbeeld gevolgd worden door middel van de locatieservices van GSM's, foto's van Instagram en twitterlocaties. Daardoor krijg je informatie over plekken die gewild zijn, over het bezoekgedrag van mensen, de gebruikte looproutes en de duur van het bezoek. Die informatie kan gebruikt worden als je ergens een winkel wilt vestigen, als je het openbaar vervoer beter wilt afstemmen op de locatiewensen van gebruikers, of als je wilt achterhalen waarom sommige plekken in trek zijn en andere niet.   

Na de bijeenkomst, onderweg naar huis, vroeg ik me af wat Jane Jacobs zou vinden van Big Data. Kun je hiermee echt achterhalen wat de beweegredenen zijn van mensen om een bepaalde plek te bezoeken? Neem bijvoorbeeld het restaurant op het Honig terrein, wordt het succes ervan niet vooral bepaald door de kwaliteit van het eten en de bediening, de identiteit van de plek, de industriële uitstraling en het feit dat het een creatieve hotspot is met jonge startende ondernemers? 

b2ap3_thumbnail_meesterproef.jpg

Ook vroeg ik me af in hoeverre je op basis van een grote hoeveelheid gegevens harde uitspraken kunt doen. Twitter, Instagram en GSM's geven slechts een beperkt beeld van de werkelijkheid. En het is natuurlijk ook niet geheel toevallig dat juist de afgelopen jaren is gebleken dat intuïtief ontstane ideeën, toevalligheden en creatieve oplossingen van onderaf, succesvol waren, in tegenstelling tot geplande ontwikkelingen.

Maar laat ik Big Data niet gelijk aan de kant schuiven. Ze kunnen wel een bijdrage leveren aan de ruimtelijke ordening, zolang iedereen zich ervan bewust is van de beperkingen van het gebruik ervan. Vakspecialisten blijven bijvoorbeeld nodig om gegevens op hun waarde te kunnen schatten. En laat dat nou net één van de conclusies zijn die we met z'n allen al hadden getrokken op de GSRO avond. 

Trans-Veluwe expeditie, dag 1: Zwolle / Epe
Randstad is uit, groen, duurzaam en herbergzaam wo...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 27 mei 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline