GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Snelfietsroutes in Nijmegen: idee is goed, uitvoering kan beter

De wereld wordt steeds gekleurder. Tenminste, in mijn stad. Ondanks het grijze weer. Ik trok er vandaag met mijn mountainbike op uit en zag dat er opnieuw rood geverfde straten zijn bijgekomen in mijn wijk.

Ik tref het wel met Nijmegen, er liggen prachtige MTB routes bij Groesbeek, Wijchen en in het Reichswald. En ook in de stad zelf is er weinig reden tot klagen, er zijn de afgelopen jaren tal van nieuwe fietspaden aangelegd en bestaande paden verbeterd. Uiteraard een prima ontwikkeling, je kunt je daardoor met de fiets veel sneller verplaatsen dan met de auto.

Sinds enkele jaren zijn er speciale “fietsstraten” geïntroduceerd. Die straten maken onderdeel uit van snelfietsroutes, die bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen met elkaar verbinden. Soms zijn dit nieuwe routes, speciaal voor dit doel aangelegd. Maar een deel gaat ook via gewone woonstraatjes, die voorheen van grijs asfalt waren of van donkere straatklinkers. En met auto’s die slordig stonden geparkeerd tussen grote bomen. En kinderen die met een bal speelden. Prima geschikt om doorheen te fietsen, zou je denken.


Maar dat is blijkbaar iets te eenvoudig gedacht. Het zijn juist deze straten die ingrijpend zijn aangepakt. De oorspronkelijke bestrating is vervangen door rood asfalt, grote bomen zijn gekapt om plaats te maken voor kleine boompjes en er liggen nu formele parkeervakken. Aan nieuwe verkeersregels is ook gedacht, gelijkwaardige kruisingen zijn aangepast, de snelfietsroute heeft voorrang.

 

Het zou me moeten aanspreken, zo’n snelle fietsroute. In principe doet dat het ook. De route in mijn wijk verbindt het ziekenhuis en de universiteit in Nijmegen met woonwijken in Beuningen. En via een dwarsverbinding kun je richting Elst. Ideaal voor het dagelijkse woon/werkverkeer. Maar ik blijf met de vraag zitten wat de zin is van het omvormen van al die leuke, gezellige woonstraten tot eenduidige, formele, strakke fietsstraten, als een strenge rode loper door de stad. Het doet mij vooral pijn aan de ogen.

Meer informatie halen uit Ruimtelijkeplannen.nl
Dooi, regen en een woeste Zuidwester in Oost NL
 

Reacties 1

Gast - Maarten de Vletter op zaterdag, 10 februari 2018 11:37
Elkaar ontmoeten is geen straf

Merkwaardige vergissing van fietsfundamentalisten: Iedere snelweg voor de fietser is er ook een voor de auto, de doorgaande autowegen – dat zijn de directe verbindingen, de oude routes, de volgroeide wegen, de logische verbindingen - worden weggegeven aan het autoverkeer. Fietsers worden verbannen naar woonwijken waar ze de rust verstoren en de inrichting verpesten. Daarvoor mogen zelfs bomen gekapt worden! En Groen Links vindt het allemaal goed! Gebrek aan integraal denken, het is absoluut stellen van één van de vele belangen die in de openbare ruimte gediend moeten worden. Het is méér ruimte voor het autoverkeer maken, het verkeerssysteem wordt autonoom gedacht, losgesneden van de complexe totaliteit van de stad. Desinteresse voor de kwaliteit van de openbare ruimte, desinteresse voor de ecologische betekenis van de stedelijke ruimte, een rood-groene denkfout lijkt me.

Het wordt tijd dat we het modernistisch adagium van de scheiding van verkeerssoorten, dat stamt uit het begin van de vorige eeuw, eindelijk gaan relativeren. Het modernisme is voorbij! Het optimisme waaruit het voortkwam is onhoudbaar gebleken: de analytisch technische kijk op de wereld waarmee we alle problemen zouden ontrafelen en op zouden lossen heeft ons op de rand van een ecologische afgrond gebracht.

Hoe zeer we ook ons best doen om alle verkeersdeelnemers uit elkaar te houden, in de stad kom je elkaar toch, overal en steeds weer, tegen. Dat is nu juist de lol van de stad: alles en iedereen is met elkaar verbonden en krioelt door elkaar. We moeten weer leren elkaar fatsoenlijk tegen te komen en een beetje rekening met elkaar te houden: stadsecologie is samenleven, samen zijn.

Dat is ook niet zo moeilijk als de snelheidsverschillen maar niet te groot zijn en als maar duidelijk is wie op wie moet wachten. Vereenvoudigen van de rotondes en kruisingen, verminderen van het oppervlak voor de auto, duidelijker plek voor de fietser naast de auto, aandacht voor de vormgeving van de openbare ruimte vanuit een integraal perspectief, geen monopolie van verkeerskundige schema’s op de vormgeving van de openbare ruimte! Ontwerpers op de verkeersafdelingen! Gezond verstand in de politiek!

Zie ook mijn voorstel voor de Heijendaalse weg: 'Bomen in de mobiliteitswoestijn'
https://www.voxweb.nl/nieuws/einde-aan-verkeershel-heyendaalseweg-ii-bomen-mobiliteitswoestijnGroeten,

Maarten de Vletter

vErbano stedenbouw, tekst en onderwijs
van’t Santstraat 104
6523BJ Nijmegen
06 45811284
verbano@hetnet.nl

Merkwaardige vergissing van fietsfundamentalisten: Iedere snelweg voor de fietser is er ook een voor de auto, de doorgaande autowegen – dat zijn de directe verbindingen, de oude routes, de volgroeide wegen, de logische verbindingen - worden weggegeven aan het autoverkeer. Fietsers worden verbannen naar woonwijken waar ze de rust verstoren en de inrichting verpesten. Daarvoor mogen zelfs bomen gekapt worden! En Groen Links vindt het allemaal goed! Gebrek aan integraal denken, het is absoluut stellen van één van de vele belangen die in de openbare ruimte gediend moeten worden. Het is méér ruimte voor het autoverkeer maken, het verkeerssysteem wordt autonoom gedacht, losgesneden van de complexe totaliteit van de stad. Desinteresse voor de kwaliteit van de openbare ruimte, desinteresse voor de ecologische betekenis van de stedelijke ruimte, een rood-groene denkfout lijkt me. Het wordt tijd dat we het modernistisch adagium van de scheiding van verkeerssoorten, dat stamt uit het begin van de vorige eeuw, eindelijk gaan relativeren. Het modernisme is voorbij! Het optimisme waaruit het voortkwam is onhoudbaar gebleken: de analytisch technische kijk op de wereld waarmee we alle problemen zouden ontrafelen en op zouden lossen heeft ons op de rand van een ecologische afgrond gebracht. Hoe zeer we ook ons best doen om alle verkeersdeelnemers uit elkaar te houden, in de stad kom je elkaar toch, overal en steeds weer, tegen. Dat is nu juist de lol van de stad: alles en iedereen is met elkaar verbonden en krioelt door elkaar. We moeten weer leren elkaar fatsoenlijk tegen te komen en een beetje rekening met elkaar te houden: stadsecologie is samenleven, samen zijn. Dat is ook niet zo moeilijk als de snelheidsverschillen maar niet te groot zijn en als maar duidelijk is wie op wie moet wachten. Vereenvoudigen van de rotondes en kruisingen, verminderen van het oppervlak voor de auto, duidelijker plek voor de fietser naast de auto, aandacht voor de vormgeving van de openbare ruimte vanuit een integraal perspectief, geen monopolie van verkeerskundige schema’s op de vormgeving van de openbare ruimte! Ontwerpers op de verkeersafdelingen! Gezond verstand in de politiek! Zie ook mijn voorstel voor de Heijendaalse weg: 'Bomen in de mobiliteitswoestijn' https://www.voxweb.nl/nieuws/einde-aan-verkeershel-heyendaalseweg-ii-bomen-mobiliteitswoestijn Groeten, Maarten de Vletter vErbano stedenbouw, tekst en onderwijs van’t Santstraat 104 6523BJ Nijmegen 06 45811284 verbano@hetnet.nl
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
woensdag, 19 juni 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline