GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Meer informatie halen uit Ruimtelijkeplannen.nl

lagen-kaart-gsro

Inmiddels bestaat alweer een goede tien jaar RuimtelijkePlannen.nl, de landelijke voorziening waarop (onder meer) alle bestemmingsplannen in Nederland in te zien zijn. Naar mijn idee het beste voorbeeld dat technologische ontwikkelingen ook niet voorbij gaan aan RO-land. Het is immers nog niet eens zo lang geleden dat bestemmingsplannen hoofdzakelijk papieren stukken waren, met plankaarten die op ambachtelijke wijze werden getekend en ingekleurd werden met verf en penseel en heuse typekamers die toelichtingen uitwerkten. We zijn tegenwoordig ook al zo ver dat heel Nederland zo’n beetje gevuld is: De kaart is vrijwel volledig bedekt met een zee van blauwe puntjes. De regeltjesmakers kunnen opgelucht ademhalen en weer rustig gaan slapen, in vrijwel het hele land is alles omtrent het bouwen en gebruiken van de ruimte inmiddels keurig geregeld, althans zo lijkt het. 

De Ruimtelijke Plannen-site biedt naar mijn idee ook tal van nieuwe mogelijkheden. Dit besef groeide bij mij na een bezoek van de Ruimtemakers Oost (GSRO) aan het kantoor van het Kadaster in Arnhem. Het was een leerzame avond, want al snel realiseerde ik me dat ik niet volledig op de hoogte was van wat het Kadaster allemaal doet. Natuurlijk: ze zijn bekend van de kadastrale kaarten, maar daarnaast beheren ze nog tal van registraties, waaronder topografische informatie (BRT en BGT) en de gemeentelijke basisadministraties (BAG). Interessanter nog vond ik dat het Kadaster nadrukkelijk ook een kennisinstituut is en dat het heel veel informatie levert, juist ook door registraties aan elkaar te koppelen en hier interessante gegevens uit te destilleren.

En nu komen we weer bij de bestemmingsplannen die op RP.nl staan, want zijn er niet ook heel veel interessante toepassingen te bedenken als je de informatie die in bestemmingsplannen staat gaat koppelen aan en vergelijken met al die andere informatie? Naar mijn idee zeker. Het meest voor de hand ligt dat wij als makers van bestemmingsplannen veel meer informatie uit de Kadaster-registraties kunnen gaan halen om de kwaliteit van onze plannen te verbeteren. Ik denk aan software waarmee je je plan kan gaan ‘testdraaien’: Door enkele slimme zoekopdrachten te geven kun je op die manier snel mogelijke fouten of inconsistenties vinden. Bijvoorbeeld plekken waar een bouwvlak getekend is en waar geen gebouw is, of juist andersom.

De toepassingen zouden naar mijn idee ook nog veel verder kunnen gaan. Wellicht zouden projectontwikkelaars software kunnen maken om gericht op zoek te gaan naar kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld locaties die nog niet bebouwd zijn maar waar al wel sprake is van een kansrijke bestemming. Of bijvoorbeeld locaties waar functies als detailhandel of recreatie op grond van het bestemmingsplan wel zouden mogen, maar waar dat momenteel nog niet plaatsvindt. En zo kun je nog wel meer verzinnen. De mogelijkheden zijn volgens mij bijna eindeloos. Door het slim toepassen van de huidige technische mogelijkheden zou je volgens op heel veel vlakken winst kunnen boeken. Het lijkt me zeer interessant om dit eens verder uit te zoeken.

Ode aan de Vetkampstraat
Snelfietsroutes in Nijmegen: idee is goed, uitvoer...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 27 mei 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline