GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Tijdelijke natuur als oplossing voor braakliggende grond

Tijdelijke natuur als oplossing voor braakliggende grond

Het lijkt een natuurgebied, met maar liefst 53 soorten broedvogels (waarvan 7 beschermde soorten), 197 plantensoorten en 13 soorten dagvlinders... maar het is bedrijventerrein Eeserwold bij Steenwijk. Hoewel, bedrijventerrein is een groot woord voor dit uitgestrekte braakliggende gebied van 100 ha. Maar de ontsluitingswegen liggen er al, er is straatverlichting en er staan twee bedrijfspanden. Voor de rest is het leeg, of beter gezegd, was het leeg.

Met de verkoop van de kavels op Eeserwold wilde het niet zo vlotten sinds het uitbreken van de crisis. Het terrein lag en ligt vrijwel geheel braak. En dat niet gunstig voor een eigenaar van de grond, want het gebied is openbaar toegankelijk en moet wel worden beheerd. En om te voorkomen dat er natuur zou ontstaan moest er regelmatig geploegd of gemaaid worden. Want zeldzame beesten of planten kunnen de verdere ontwikkeling enorm vertragen. In dat geval moeten eigenaren in de toekomst, als de schop echt de grond in gaat, een ontheffing aanvragen. Ze kunnen dan stuiten op bezwaren en kunnen belanden in dure en tijdrovende procedures.

Voor dit soort gebieden is door het Innovatienetwerk de pilot "tijdelijke natuur" bedacht. Dat is natuur die voor een beperkt aantal jaren wordt ontwikkeld op gronden die liggen te wachten op realisatie van nieuwe bestemmingen, zoals wonen of bedrijvigheid. Als nieuwe gebruikers zich aanbieden, kan de tijdelijke natuur worden verwijderd. Dit concept biedt een oplossing voor de beheerskosten die een eigenaar heeft als hij het terrein braak laat liggen, maar het kan tegelijk vertraging in de uitvoering voorkomen.

b2ap3_thumbnail_Untitled-1.jpg

Op een inspiratiemiddag op locatie in Steenwijk, die werd georganiseerd door de drie noordelijke milieufederaties, wisselden de verschillende partijen die meewerken aan het concept "tijdelijke natuur", hun ervaringen uit. Iedereen was het er over eens dat het toestaan van tijdelijke natuur tot nu toe op alle locaties een groot succes is. De beheerskosten zijn fors lager en, hoewel tijdelijke natuur financieel gezien niks oplevert, kost het ook nauwelijks iets doordat de natuur gratis en voor niks haar werk doet.

Het proces dat een grondeigenaar moet volgen is vrij eenvoudig: een ecologische inventarisatie laten maken van de huidige situatie (een nul-meting), een ecologische inschatting maken van de ontwikkelingen, aanmelden bij de pilot en uiteindelijk, voordat de natuur wordt verwijderd opnieuw een ecologisch onderzoek laten verrichten. Alle natuur die erbij is gekomen ten opzichte van de nulmeting, kan worden verwijderd zonder procedures.

Dat het concept ook werkt in de praktijk bleek uit de rondleiding door Eeserwold, onder de bezielende leiding van een ecoloog van Stichting Landschap Overijssel. Het blijkt een fraai natuurgebied in ontwikkeling, met een enorm groot aantal planten en dieren, die voor een deel in Nederland zeldzaam zijn. Verder biedt de plek veel mogelijkheden voor recreatie, wat goed te zien was aan het aantal fietsers en wandelaars. Enkele grazende Engelse koeien maakten het natuurlijke beeld helemaal compleet. Eigenlijk jammer dat dit ooit weer een bedrijventerrein wordt...

Het Kunstgemaal in Bronkhorst
De IJssel, deel 2: Beimerwaard
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
woensdag, 19 juni 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline