GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Gebiedsontwikkeling moet kloven overbruggen

Gebiedsontwikkeling moet kloven overbruggen

Bij de Regionale conferentie URD Delta Oost maandagmiddag in het Huis der Provincie Gelderland werd één ding heel erg duidelijk. Er is niet alleen sprake van een kloof tussen overheid en burger (lees hiervoor mijn blog “Regie is dood, leve de autonomie!”), maar ook tussen overheid en wetenschap. Emeritus hoogleraar Hugo Priemus gaf dat met een diagram aan: “het minste vertrouwen bestaat voor politici, het meeste voor wetenschappers”. Er bestaat dus een vertrouwenskloof bij gebiedsontwikkeling. Toch is er hoop.

Waar Gelders Gedeputeerde Josan Meijers “regie” als “verbinden en samenwerken” ziet, stelde Wim Dijkstra (Voorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen) dat de overheid “regie vanaf de voordeur” moet voeren. Gedeputeerde Jan Markink stelde daar echter tegenover dat de overheid moet durven loslaten. Bijna alle ‘pitchers’ namen echter ook het woord “samenwerken” in de mond, wat naar mijn mening hard nodig is om de gapende kloof tussen overheid en wetenschap te kunnen overbruggen. Als die twee zich faciliterend opstellen, dan kan dat de samenwerking van alle bij gebiedsontwikkeling betrokkenen bevorderen.

De conferentie op 31 maart 2014 was tevens de afsluiting van het programma Urban Regions in the Delta (URD Delta Oost). Dit was een samenwerkingsprogramma van de Provincie Gelderland, de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de onderzoekspartijen Radboud Universiteit Nijmegen, Het Noordzuiden, NC Advies en de Wageningen Universiteit.

Doel van de afsluitende Regionale conferentie was om bij te dragen aan de verdere aanscherping van conclusies en aanbevelingen over de onderzochte instrumenten voor samenwerking en financiering. In mei zal hierover een brochure verschijnen.

Hopelijk wordt in die brochure ook aangegeven hoe bestaande kloven overbrugd kunnen worden en komen de woorden “samenwerken” en “faciliteren” daarin vaker voor dan het woord “regie”.

Kijk voor een korte impressie over het URD-programma naar de volgende video.

Arnhem aan de IJssel
N35, knopen tellen in Nijverdal
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
zondag, 03 maart 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline