GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Honderd75jaar spoor als kansenkaart voor Oost-Nederland?

Honderd75jaar spoor als kansenkaart voor Oost-Nederland?

Voorheen gingen veel spoorlijnen de Nederlands Duitse grens over. Anno nu, 2014, is er weinig over van dat fijnmazige grensoverschrijdende lijnennet. Een paar weken terug kreeg ik een heel interessante kaart in handen, gemaakt door @Cartostudio in Amsterdam. Een kaart ter ere van 175 jaar Nederlandse Spoorwegen. En bedenk wel dat daar dus niet de vele tramwegen die de provincies rijk waren ook nog eens opstaan.

Het eerste wat opvalt is de enorme dichtheid van het spoorweg net met name in Oost-Nederland. Het tweede dat opvalt zijn de vele grensoverschrijdende spoorwegen. Waar we nu nog zo ongeveer alleen nog maar bij Enschede met de trein de grens over kunnen, konden we dat vroeger op meerdere plaatsen. Maar ook het bovenregionale treinverkeer, naar Berlijn, Keulen of Frankfurt is maar dunnetjes mogelijk. En dat ondanks 70 jaar vrede en een relatief sterke Euregio. Het openbaar vervoer van en naar onze Oosterburen is maar stiefmoederlijk bedeeld (ontwikkeld).

Er zijn wel wat ontwikkelingen. Zo zal er in 2017 weer een lijnverbinding tussen Arnhem en Emmerich komen. Een echt hoogwaardig OV netwerk zou juist en dat geldt voor het hele land, een grensoverschrijdend netwerk moeten zijn dat aansluit op de netwerken van de buurlanden. Het integreert niet alleen de landen in Europa, maar ontsluit ook de nu moeilijk bereikbare grensstreken en het verdient dus niet alleen provinciale/regionale investeringen maar landelijke en zeker ook Europese.

Het blijft natuurlijk merkwaardig. De grens tussen gemeenten en provincies zie je niet, maar de landsgrens is nog altijd een barrière niet alleen zichtbaar, maar ook in wet- en regelgeving en dat in een economie die heel Europa omvat. De infrastructuur is Randstad-centrisch, recentelijke ook nog eens prachtig geïllustreerd door Niels Joosten (burgemeester van Doetinchem) op het congres Gelderland Samen, met zijn verhaal over het knooppunt Oud-Dijk (A12-A18).

Als je deze kaart ziet vraag je je af: Zijn die tracés er nog. Zou het niet heel goed mogelijk zijn deze te her ontwikkelen? Natuurlijk Arnhem- Kleve wordt misschien wat ingewikkeld. Met een heuse treinenpont ging die verbinding over de Rijn, maar toch? Kijk eens naar het intensieve grensverkeer en de mogelijkheden die er zijn om de lokale economie aan beide kanten van de grens te stimuleren. Spoor verbindingen kunnen, mits goed opgenomen in een relevant vervoersnetwerk, juist een enorme prikkel zijn voor de lokale economie en een bijdrage leveren aan het voorkomen van leegloop en krimp. Een kansenkaart vol uitdagingen!

Waarom zouden we niet met het spoor beginnen, 175 jaar ervaring moet toch tot vernieuwing en innovatie prikkelen. Zeker nu we 'gedwongen door de recessie' steeds meer bewegingen zien richting een nieuwe economie. Een samenleving waarin kleinschaligheid en kwaliteit en het gebruik van milieu vriendelijke transportsystemen voorrang krijgt. Als je dan naar de kaart kijkt dan is 175 jaar spoor een soort kansen kaart voor hergebruik van oude infrastructuur. En waar ze niet meer als zodanig kunnen dienen zijn het prachtige tracés voor nieuwe (toeristische en/of snelle) fietsverbindingen en wandelpaden. Vroeger hadden we meer grensoverschrijdend contact.

Neugnadenfeld, schuldig landschap
Karl Marx over de woningmarkt in Oost en West NL
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
vrijdag, 19 juli 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline