GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Lokaal ondernemerschap: Basis voor ruimtelijke inrichting?

Lokaal ondernemerschap: Basis voor ruimtelijke inrichting?
Zwolle: in de Sassenstraat lijkt het feest. Geen vlaggetjes, maar een kakafonie aan lampenkappen fleurt de straat op. Bij de Sassenpoort is er één uitvergroot. Is het kunst? Is het slimme reclame? In elk geval is het een cadeautje dat verrast en aangenaam prikkelt. Op microniveau is de openbare ruimte beïnvloed door ondernemers. Zelfs een grauwe dag heeft geen regenboog meer nodig om vrolijk gekleurd te worden. Opvallend veel fotografen lopen door de straat en vrijdag avond kwam de bezoeker letterlijk in de spotlights. Het doet al een beetje verheugen op een volgende speelse actie van deze winkelstraat.

Een ander voorbeeld van ondernemerschap en ruimtelijke inrichting hoort bij Wijhe. Vanwege leegstand is hier letterlijk meer werk aan de winkel geweest. In “over >” is een artikel gewijd aan dit onderwerp: “Samen moet je het doen!”. De lokale ondernemersvereniging is al sinds 2011 aan het werk en begint daar nu de vruchten van te plukken. Wat ’t project bijzonder maakt, is dat er breder gekeken is dan de eigen ‘toko’. Een aantal karakteristieken van dit ‘commerciële noaberschap’ is hier kort genoemd:

Gemotiveerde Wijhenaren van allerlei pluimage zijn gevraagd om mee te denken, waardoor het netwerk van de winkeliers opgeschaald is. Daarnaast worden verschillende partijen die een rol kunnen spelen in het oplossen van de leegstand, actief benadert. En ten slotte, de ondernemers geven elkaar cursussen.   

 Een laatste voorbeeld van ondernemerschap en ruimtelijke inrichting, is de ‘turboverkaveling’ in Winterswijk. Hier hebben DLG, LTO en het Kadaster mediationvaardigheden gecombineerd met technische ondersteuning door GIS.  Deelnemers hebben vrijwillig meegewerkt in de ruilverkaveling, maar zeker niet vrijblijvend. Op basis van verwachte meerwaarde voor het bedrijf hebben de participanten financieel bijgedragen aan het proces. De boeren kennen  het gebied en elkaar goed. Geopperde ideeën worden zichtbaar gemaakt via GIS. Hierdoor is een proces dat via juridische weg jaren kan duren, ingekort naar een periode van maanden.


In bovenstaande voorbeelden hebben ondernemers maximale invloed gehad, ongeacht de schaal van de drie gebieden. Daarnaast is er natuurlijk een oude bekende van toepassing: URGENTIE. Zonder dit ingrediënt biedt de bekende situatie genoeg comfort en zullen mensen reageren als de bekende kikker die bij het geleidelijk opwarmen van het water vergeet te springen om te overleven.

Wat specifiek is voor ’t succes in de casussen is dat er sprake is van lokaal ondernemerschap, waardoor de ondernemers de omgeving goed kennen én zich erbij betrokken voelen. Een andere factor is simpelweg het ondernemerschap zelf. Een ondernemer weet dat ‘de kost voor de baat uit gaat’. Hij is bereid om te investeren, mits het ook iets voor hemzelf mag opleveren. Als laatste lukt ‘t dankzij samenwerking, waarbij de mooiste resultaten ontstaan als er ook buiten de eigen sector gekeken wordt. Al deze ingrediënten maken dat er een kracht van onderop aangeboord is.

Betekent dit dat wet en overheid niet meer nodig zijn?

Zeker niet…  Een wettelijk kader zorgt voor richtlijnen en realistische verwachtingen. Een goede afweging van publieke belangen blijft een regietaak voor de overheid. Maar de energie die lokaal ondernemerschap los maakt, die is goud waard!
Bestuursrechter dwingt aantal woningen in Ede af
De melancholieke metropool
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 30 januari 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline