GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Op de dijk

Op de dijk

Op 2 november was de GSRO te gast in Zutphen, in de voormalig stoomwasserij De IJsselstroom. Verschillende mensen vertelden mooie verhalen. Het ging over oud en nieuw, over heden en verleden en over meegaan met de stroom of er juist tegenin roeien. Ik fietste terug naar huis en bedacht me dat we als RO-ers veel kunnen leren van hoe we met water omgaan. 

Vroeger was dat vooral een technisch verhaal: rechte dijken, weinig respect voor de natuur en de pittoreske dijkhuisjes. Gaandeweg veranderde dit, werden de huizen ontzien en werd natuur belangrijker. Ook het omgaan met veiligheid veranderde: eerst wilden we met techniek de veiligheid onder controle houden en nu bewegen we mee met het water. Met een mooi woord heet dat adaptief watermanagement. In Ruimte voor de Rivier werd dat de norm en kwam er veel aandacht voor natuur en milieu en voor ruimtelijke kwaliteit. Verder gingen bewoners meer meedenken, waardoor er betere plannen kwamen met meer draagvlak en minder procedures. 

 

 

Ik word erg blij van zulk soort ontwikkelingen. Mooi dat het allemaal die kant op stroomt. Ik moet denken aan een workshop over dit thema die ik een tijdje geleden meemaakte. De waterschappen zeiden vroeger: “wij versterken de dijken wel”. Nu zeggen ze letterlijk: “wat willen jullie met de dijken? Kom met ideeën, dan doen we het samen. De dijk is van ons allemaal”. Hiermee gaat het waterschap van dijkversterking naar gebiedsontwikkeling. Het waterschap trekt nu met een camper het gebied in en lokt zo initiatieven uit. Soms ook komen mensen zelf al met plannen. Zo ontstaan nieuwe woorden zoals de dijkinspiratietafel en de klimaatdijk. De dijkgraaf (als ik het me goed herinner, gaat het om het waterschap Rivierenland) vroeg zich af wanneer de ontwikkelaars bij hem zouden langskomen. Hij wil zelfs de regie uit handen geven als dat moet, als partijen dat willen.

De dijk blijkt dus geen log orgaan, maar een soepel meebewegend instrument. En over de waterschappen geen kwaad woord. Die zien het water de juiste kant uit stromen en stappen op het juiste moment in de boot. 

Gastblog geschreven door Uko Post. 

Uko Post is planoloog en werkt als adviseur Ruimte en Wonen bij de gemeente Zutphen. Hij schrijft regelmatig blogs over de ontwikkeling van stad en land op onder meer ROmagazine.nl.


Groeten uit Nijmegen Oost/West
Over Dortmund, voetbal, bier en een creatieve wijk...
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
zondag, 03 maart 2024

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline