GSRO blog

Dit is het blog van de GSRO. In ons blog en de columns gaan we in op zaken die spelen en van belang zijn voor Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland. We willen het wezen van Oost-Nederland blootleggen. We leggen relaties tussen heden en verleden en zoomen in op regionale of plaatselijke identiteit. Maar ook op hele kleine deelgebieden en hele specifieke lokale zaken, als speldenprikjes op de kaart.

Vreugderijkerwaard

Vreugderijkerwaard

De IJssel heeft veel gezichten. De ene keer is de rivier een barrière, de andere keer een werkplek, dan weer een lieflijk decor. Ecoloog Melchior van Tweel ziet de IJssel als een dynamisch ecosysteem, waar hij zich graag laat verassen door onverwachte planten en dieren.

Over het Vreugderijkerpad, langs de IJssel bij Zwolle, fietst een stoet senioren voorbij. Het ruikt er naar hooi en watermunt. Hoe dichter bij het natuurgebied de Vreugderijkerwaard, hoe meer het getjirp van sprinkhanen wordt overstemd door gekakel, gepiep en gegak van ontelbare vogels. Afdalend naar de vogelkijkhut vliegt een groep kieviten op. Door de kijkgaten van de hut zijn de vogels in de nevengeul rustig te bekijken. Visdiefjes, grauwe ganzen, soms ook Lepelaars. Op de strook land tussen de nevengeul en de IJssel ligt een kudde runderen te herkauwen. Aan de horizon staan een molen en de kerktoren van Zalk. Hier bij de nevengeul in de Vreugderijkerwaard bracht ecoloog Melchior van Tweel vorig jaar in opdracht van Natuurmonumenten de vegetatie in kaart. 


Afhankelijk van de omstandigheden groeien er verschillende planten bij elkaar, de plantengemeenschappen. De planten die je ergens aantreft geven daardoor een heleboel informatie over de bodem, het water en eventuele verstoring. Recreatie, het beheer van het landschap, de begrazing door de koeien, overstromingen; alles heeft invloed op de biodiverstiteit. Een ecoloog zoomt uit van de individuele soort naar het hele ecosysteem en zoomt dan weer in naar de individuele soorten. Het gaat om de samenhang tussen het kleine detail en het grote geheel. Het rivierenlandschap vormt een rode draad in het leven van Melchior van Tweel. Hij groeide op in de Alblasserwaard, tussen de Lek en de Merwede. Vervolgens studeerde hij in Wageningen aan de Rijn. Nu woont hij met zijn gezin in Zwolle, op fietsafstand van de IJssel. De IJssel is de meest kleinschalige van de grote rivieren in Nederland, maar eigenlijk is er niet zo’n groot verschil tussen de verschillende rivieren. Uiteindelijk zijn ze allemaal onderdeel van het zelfde systeem, er stroomt hetzelfde water door.

Toen hij bezig was met zijn vegetatiekartering in de Vreugderijkerwaard, viel Melchiors oog op een klein plantje dat hij niet direct herkende. Het was ongeveer een centimeter groot, had ovale, stevige blaadjes en kleine lichtroze bloemetjes. Het moest een soort glaskroos zijn, maar hij had het nog nooit eerder gezien. Hij fotografeerde het plantje en nam een exemplaar mee naar huis. Daar determineerde hij het en ontdekte dat het om Klein Glaskroos ging. Deze plant was nog nooit eerder aangetroffen in de Vreugderijkerwaard. Hij kwam normaal gesproken alleen voor in Brabant en Limburg en in de Wiessenbergse Kolk bij Hattem. De zaden van het Klein Glaskroos zijn dus recentelijk met het rivierwater mee gestroomd en ontkiemd in de Vreugderijkerwaard.

Dat is wat de natuur bij rivieren zo interessant maakt; het is een rijk en dynamisch systeem, waar je vaak onverwachte dingen tegenkomt. Op een nazomerdag liep Melchior met een collega door de Vreugderijkerwaard toen het silhouet van een gigantische vogel voor de zon schoof. In de IJsseldelta broedden dat jaar twee paar Zeearenden, dus het zou er best wel eens eentje kunnen zijn. De twee mannen tuurden omhoog. De reusachtige vogel zwenkte, dook de nevengeul in vloog weer weg met een grote karper in zijn klauwen. Dat was zonder twijfel een vliegende deur, zoals de Zeearend met zijn spanwijdte van meer dan 2 meter ook wel wordt genoemd. De Zeearend is een lui beest; hij zit 23 uur per dag op een tak en gaat dan een uurtje op jacht. Het was dus uitermate bijzonder om een Zeearend in actie te zien. Echt een ervaring van once in a lifetime.

Vreugderrijkerwaard is deel vijf van een serie columns van Sofia Opfer over de vele gezichten van de IJssel. Eerdere colums verschenen op: 2 juli: Een rondje bruggen, 11 juni: het Kunstgemaal in Bronkhorst, 11 mei Beimerwaard en 6 april Arnhem aan de IJssel.

Het is stil in Gronau
Gemeentelijk grondbeleid opnieuw uitvinden (2)
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
maandag, 06 februari 2023

Excursies

Jaarlijkse excursie

Elk jaar organiseert de GSRO een dag-excursie, voor het begin van de zomer-vakantie.

Een prima gelegenheid voor de leden, maar ook voor niet-leden, om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Én om "bij te scholen" door een dag lang tijd te besteden aan een onderwerp in een voor "Ruimtemakers" relevant thema.

Voor 2020 is, gezien de uitbraak van het corona-virus, de excursie helaas komen te vervallen.

De GSRO twittert

Volg nieuws uit de vakwereld en over Oost Nederland via onze twitter tijdlijn hieronder:

Lid worden

De GSRO organiseert zo'n 10 bijeenkomsten per jaar. Kennisuitwisseling en netwerken zijn dan allebei belangrijke onderdelen. Tijdens een broodje voorafgaand aan de bijeenkomst kom je oude en nieuwe bekenden tegen.

Lid worden kost slechts € 40,- per jaar en staat open voor vakgenoten die iets hebben met Oost Nederland. Word ook lid door het formulier in te vullen. Óf stuur een mailtje naar info@gsro.nl om meer informatie op te vragen.

Word nu lid

 

Doel

Het belangrijkste doel van de GSRO is om ervaringen te kunnen uitwisselen onder vakgenoten werkzaam in de ruimtelijk inrichting. Tijdens de bijeenkomsten wordt een actueel onderwerp voor het voetlicht geplaatst. De onderwerpen betreffen het brede vakgebied van de ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. De uitwisseling van praktische en theoretische ervaringen tussen vakgenoten vormt een belangrijk aspect.

Leden

Het ledenbestand van de GSRO bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, economen, landbouwkundigen, sociaalgeografen, planologen, verkeerskundigen, recreatiedeskundigen en juristen in de publieke of private sector. De GSRO heeft een klein bestuur dat de dagelijkse gang van zaken regelt.

GSRO
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline